Spårspärr på tågspår? (Fotografier/bildfrågor)

av Kjell Aghult @, torsdag, november 01, 2018, 11:48 (618 dagar sedan) @ daniel

I undantagsfall kunde spärrar förekomma även i tågspår med full signalering. Fagersta C (ställverk typ ´Mjölby´) blev 1969 tidvis och delvis fjärrstyrt på huvudlinjen. Jag vill minnas att motordrivna spärrar då sattes upp i sp 4. Detta för att t ex en skadad vagn skulle kunna undanväxlas. Rätt?


Spår 4 i Fagersta är mycket riktigt ett tågspår med spårspärrar i båda ändar.

Men Fagersta är inte ett Mjölby ställverk, utan ett annat, udda reläställverk som påminner om ett uppskalat Skruv/Björnlunda. Liknande ställverk fanns i Skåne, i Lund och Ystad (den i Ytstad finns ännu kvar, men byts väl nästa år?).

Jag hörde följande definition på ett ´Mjölby´: "Ett ´Skruv´ eller ´Björnlunda´, kommpletterat med växlingsvägar". Och då avsågs just Fagersta. Visst kan jag minnas fel.


De skånska ställverken kallades Tullingar efter sin upphovsman. Det kanske går att hitta någon signalingenjör Tulling i Malmö i rullorna?

Nils Tulling (f 1910) var i 1948 års järnvägsmatrikel driftsingenjör vid signalsektionen på
III distriktet i Malmö.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum