X1 3008, vid Flemingsberg den 21/7 1968, bild (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av HJP, Tuesday, November 06, 2018, 08:21 (1672 dagar sedan) @ tobbe

Platsen hette väl på den tiden Blickan och var en s.k. krysstation utan resandeutbyte.
Denna hade röda tilläggstavlor på in och utfartsignalerna i båda riktningarna på båda spåren och fick endast passeras vid rött på särskilt medgivande från fjtkl(om jag minns rätt) denna typ av s.k. krysstation finns väl fortfarande i bruk på ett flertal platser landet runt. Blickan är ju idag en fullt utbyggd station för resandeutbyte mellan fjärr och pendeltåg och heter idag Flemingsberg Syd(pendeltrafiken) och Flemingsberg (fjärrtågen) om det inte har ändrats på senare år.
Bilden väcker många minnen från den tid när undertecknad själv var aktiv jvg-fotograf och satt många timmar med kameran startberedd på denna plats eller i dess närhet.
tobbe

****
Dessa krysstationer hade inga utfartssignaler. Det var orsaken till den röda tilläggstavlan. Man kunde ha ett mötande tåg mot sig, p.g.a. t.ex. enkelspårsdrift.


Hela tråden: