Blickan - krysstation utan växlar (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, November 06, 2018, 21:55 (1543 dagar sedan) @ tobbe

Platsen hette väl på den tiden Blickan och var en s.k. krysstation utan resandeutbyte.

...och även utan växlar. Sådana lades enligt SJK-skriften Järnvägsdata in först 1978. Om jag minns rätt berodde detta på att det redan när "krysstationen" kom till 1969 fanns planer på att bygga en pendeltågsstation på platsen, och att man avvaktade med växlar tills plattformens placering hade klargjorts. SJ motarbetade tanken på pendeltågsuppehåll eftersom sådana skulle störa den snabbare trafiken på den fortfarande endast dubbelspåriga banan. 1988 fanns det fyrspår och då kunde pendeltågen börja stanna vid Flemingsberg.

En nu existerande f d krysstation utan växlar är (såvida inget ändrats nyligen) Söderby, också på sträckan Stockholm - Södertälje hamn. Men där togs växlarna bort efter att Grödingebanan gjort att behovet av krysstationer på sträckan Flemingsberg - Södertälje hamn minskat.


Hela tråden: