JTJ: Lok 8 i avskalat tillstånd (Järnvägs- och Museiföreningar)

av A.Svenson @, måndag, november 12, 2018, 23:03 (604 dagar sedan) @ Ulf Smedbo

...och jag tror att fler museibanor och motsvarande skulle kunna dra nytta av Dina insikter om fordonsunderhåll i allmänhet och museidito i synnerhet.

Jag blev nyfiken på frågan om svarvprofil. Påverkas fordonsslitage och spårkrafter av rätt vald profil vid ”museibanehastigheter” i sådan omfattning så att det blir ekonomiskt och driftmässigt märkbart över tiden? Jag ifrågasätter inte som Ulf vet utan funderar över sådant som kan förlänga museitågsbranchens livslängd.

Skulle en viss vald profil kunna diskvalificera ett lok (särskilt i den storleken) från besök på andra banor, till exempel en tur på Småländska smalspåret eller ett framträdande vid ångfestivalen i Rimbo i samband med återinvigningen av banan Kårsta-Norrtälje.

Bästa hälsningar!
Anders S


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum