RB-SÄO - särskilt "utfartssignalen visar kör" (Signaler/säkerhet)

av Leif B @, söndag, december 16, 2018, 13:27 (362 dagar sedan) @ Anders_W

Råkar någon ha tillgång till RB-SÄO? Jag är främst intresserad av om det går att scanna/fota av sidan med den mycket egna signalbilden som användes vid avgångssignaleringen från Stockholms Östra, där utfartssignalen ju stod utom synhåll från plattformarna.

Visst finns det några på forumet som minns hur avgångssignaleringen på RB fungerade på den tiden? Var det likadant som på SJ:s normalspår?

På Ekevings hemsida står en hel del om ställverket och signalering på Östra. Före 1962 var utfartsignalerna (vid plattformsändarna) tvåskenare. Från godsbangården fick man köra på dvärgsignaler till blocksignalen.

Eftersom tvåskenarna byttes mot treskenare redan på SJ-tiden, så kan de ju inte vara beskrivna i RB-SÄO, utan då var det ju som Överkörmästaren beskriver.


Däremot var ju infartsignaleringen i B-signalen ovanlig med "två gröna och en gul" för infart mot vagnar, den har Ulf P har beskrivit här.

Så du får nog precisera frågan för att få ett bra svar. Jag har annars både en SÄO och en TRI från SLJ-tiden liggande någonstans.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum