Loktjänst Torsås 1950. (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av S-O Johansson @, måndag, december 17, 2018, 18:10 (570 dagar sedan) @ Kjell Aghult

... Nej, tidtabellen var lagd så att övergångsresande inte skulle få en lång väntan i Torsås. Tåg från Karlskrona och Kalmar ankom med några minuters mellanrum, och avgick igen efter ett kortare uppehåll. Man kan undra varför man alls körde tåg på sträckan Torsås-Bergkvara. 1958 gick det två dubbelturer med tåg måndag, onsdag och fredag, och en dubbeltur tisdag, torsdag och lördag. Bussen hade fyra dubbelturer vardagar och tre söndagar och gick på 15 minuter mot tågets 20.....

Redan ÖBlJ hade krympt bergkvaralinjens persontrafik till "koncessionstågparet". Detta hade
skett fr o m 1932-03-01. Alternativet var här ånglok, bolaget ägde inga motorfordon på spår.

I grafen av 1958-06-01 gick bara ETT persontågspar alla vardagar.

Våren 1954 gick det två tågpar. Två vardagar och ett söndagar. Ett loktåg och ett motorvagnståg.


Torsås lokstation hade nedlagts ca 1955, varför förare måste komma från annan ort.

Man verkar ha haft fyra lokförare stationerade i Torsås minst fram till 1950. Men ingen eldare så det tyder väl på att banan var en sådan där trafiken utfördes med enbemannade lok. Av boken "Svenska lokmän" från 1950 framgår att alla fyra varit med sedan tiden som Östra Blekinges Järnväg, ÖBlJ.
Hur man sysselsatte fyra lokförare 1950 kan man undra då en stor del av trafiken redan då utfördes med rälsbussar och godståget gick MOF. 1954 gick det ett loktåg Torsås-Karlskrona och ett Torsås-Bergkvara samt eventuellt ett lokalgodståg MOF.
Att lokstationen hamnade i Torsås för ÖBlJ verkar ha berott på att ÖBlJ inte kommit överens med Mellersta Blekinges Järnväg, MBlJ, om att få disponera plats hos dem i Karlskrona. Varken för eget behov eller genom inhyrning i MBlJ:s stall.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum