Fråga om oljeförbrukning E10 (Fordon: lok)

av Dag Bonnedal @, fredag, januari 11, 2019, 14:31 (504 dagar sedan) @ Micke Carlsson
Redigerad av Dag Bonnedal, fredag, januari 11, 2019, 14:39

Några petimeterdetaljer i all vänlighet...

Finns det några bra instruktioner om hur man eldar i ett oljeeldat lok. Tycker att idealet skulle vara att man eldar så pass mycket att avgastemperaturen från tuberna var den samma som temperaturen på vattnet i pannan. Praxis verkar vara att lågan ska vara apelsinröd punkt slut!


På koleldade lok i alla fall, så brukar det också vara så. Man vill ligga över 185*C i rökgastemp eftersom det är kondenspunkt för svavelsyra, och kol har en del svavel i sig. Vid 12 atö så är tempen på pannvattnet ca 187*C så det är inte mycket att vinka på.

Tabellen i Ånglokläran är given i absoluttryck, så en 12-kilospanna har 13 ata dvs. 190,5 grader. Tabellen har dessutom två ordentliga tryckfel som går att se utan att räkna eller kolla mot andra tabeller.

Tycker att om man har för hög temperatur i tuberna borde vattnet koka så häftigt att tuberna kommer att omges av ånga. Vet inte om jag har fel om jag utgår från att det är effektivare att överföra värmen till vattnet ju mer vatten som kommer i kontakt med tuberna. Föreställer mig att värmen kommer att gå rakt genom tuberna utan att föra över värme till vattnet om det stormkokar i pannan.


Det är samma problem som i kastrullen när man kokar ägg. D v s inget problem.

Idealiskt skulle vara att värma upp vattnet under högt tryck så att kokpunkten hamnar långt över 100 grader

Inte riktigt, det blir en avgörande skillnad när vattnet börjar koka: man får cirkulation i pannan som jämnar ut värmeskillnaderna. Idealiskt skulle man ha en cirkulationspump när man eldar på.


Ja, det är definitionen på en ångpanna

och när vattnet lämnar pannan sänks trycket vilket resulterar i att en liter vattnet omvandlas till 1700 liter ånga.


Men det är trycket som driver maskinen, inte volymen på ångan.

Tänkte mej att man minskar oljetrycket i brännaren och minskar inblåset av luft till eldröret för att få lägsta möjliga överskottsvärme ut genom skorstenen.


Den mesta ångbildningen sker kring fyrboxen och närmast den. Det är det primära för eldningen. Resten av tublängden som inte gör lika mycket ånga tar just hand om kvarvarande värme, så att säga. Ska "restvärme" tillvaratas krävs t ex en economizer/förvärmare eller liknande. De brukar ha problem p g a svavelsyrakondensat om det är på ett lok.

Beror på vad du menar med "närmast den". Detta har delvis blivit en myt förorsakad av bilden på sid 272 i Ånglokläran, den visar avdunstningen per m2 i olika delar av pannan. Summerar man ihop delarna så säger bilden att fyrboxen står för 44% av avdunstningen och tuberna 56%, fyrboxen är inte riktigt så dominerande som en del vill tro. Men främre halvan av tubsatsen är som du säger i stort sett en "economizer".

Bilden visar förhållandet vid låg belastaning av pannan. Vid högre belastning så ökar rökgastemperaturen i tubernas främre del snabbt och tuberna torde stå för en större del av avdunstningen.

Dag B


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum