BJ Ds-lok under SJ-tiden --'slutsignal' och 'bakändessignal' (Fordon: lok)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, januari 17, 2019, 10:18 (537 dagar sedan) @ JanneO

Jag har några detaljfrågor kring BJ Ds-lok under SJ-tiden.

- - -

3.Slutsignallykta

SJ D-lok hade inte slutsignallykta vid leverans. Inte ens de första stålkorgsloken. Stålkorgsloken försågs senare med slutsignallykta i B-änden. Så vitt jag kan bedöma från bilder hade de första BJ Ds-loken slutsignallykta i B-änden från leverans. Senare bilder visar att de hade slutsignallykta i såväl A som B ände i alla fall i början av 1960-talet.

Min fråga är: när fick Ds-loken slutsignallykta i båda änderna?

Jag har inget exakt svar på din fråga om Ds-loken, däremot några kommentarer om det du kallar ’slutsignallykta’.

Det var först 1979 som företeelsen ’slutsignal’ började omfatta också tåg som bestod av endast lok. (Jag bortser här från några oklarheter i trafikreglerna 1907–1908 och 1924–1929.) Till 1979, ända sedan 1907, skulle en slutsignal vara synlig också framifrån, alltså vara sidoplacerad. Tåg bestående av endast lok framfördes utan ’slutsignal’. Som ”kompensation” avseende ”tåget-helt-funktionen” framgick det av tjänstetidtabellen eller av särskild formulering i tåganmälan att tåget bestod av endast lok. Nattetid skulle ett sådant tåg däremot föra rött sken bakåt (för ”baklyktefunktionen”), och då användes samma lykta som den som vid nattetid markerade lokets bakände.

Den lykta på lok som visar endast rött sken bör före 1979 därför hellre kallas ’bakändeslykta’, tänker jag.

När ett lok ursprungligen inte hade någon särskild bakändeslykta, måste föraren nattetid förse en av de vanliga ”strålkastarna” med ett rött glas för att nattetid markera bakänden. (Dagtid hade man ett annat, ”omvänt”, system: Framänden markerades av framändeskärmar, ”slickepinnar”). Så småningom valde man (för att underlätta, antar jag) att sätta upp en särskild bakändeslykta, men först bara i den ena änden, B-änden.

Först senare fick loken bakändeslykta i båda ändar. För alla lok på SJ måste detta rimligen ha skett senast 1973, då framändeskärmarna slopades: Från 1973 skulle bakänden vid växling markeras med ett tänt rött sken, både dagtid och nattetid.

Lite vid sidan om: På Roslagsbanan hade alla de gamla elloken (och elmotorvagnarna) lykta med rött sken bara i B-änden ända till "slutet". När det där 1981 blev tillåtet att använda bakändeslyktan också som slutsignal på tåg, kunde det alltså ske bara i ena riktningen...
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum