Olycka - - - "fellagd växel" (Fotografier/bildfrågor)

av Hans XH Karlsson @, torsdag, januari 17, 2019, 11:05 (928 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Skulle för övrigt vilja ifrågasätta orsaksbeskrivningen ”fellagd växel” som tycks förekomma oproportionerligt ofta i dessa sammanhang. Att man verkligen lagt en växel i fel läge vid tågvägsklargöringen måste väl ändå vara mycket sällsynt; vanligare måste väl ha varit att man förbisett växelns från början felaktiga läge dvs ”bristfällig tågvägsinspektion” eller något sådant?


Javisst, "fellagd växel" ska rimligen inte tolkas som "en växel lades i fel läge i samband med tågvägsklargöring", utan snarare som "utebliven/bristfällig tågvägsinspektion ledde till att en växel i fel läge inte upptäcktes".
/up


Tack! Då kanske t ex "växel som låg fel" vore ett bättre sätt att uttrycka det om man nu vill hålla sig mycket kortfattad. Nå, jag räknar inte med att hela världen skall ställa om sig retroaktivt men i framtida historisk verksamhet är det ju alltid bra om man undviker att förvränga i onödan :-)

Jag uppfattar det inte alls som en förvrängning utan som gängse språkbruk att tala om en fellagd växel i detta sammanhang. En växel ligger ju i ena eller andra läget (ja den kan ju hamna i mellanläge också). Antingen ligger den rätt eller fel för tåget.
En fellagd växel kan alltså förekomma utan att någon har lagt om den just för det aktuella tåget men någon gång har ju växeln lagts om så en växel är alltid lagd i någon riktning (eller undantagsvis i mellanläge).
För att få den betydelse du tolkar, att växeln lagts om felaktigt just för detta tåg, skulle man snarare använt uttrycket felaktigt omlagd växel.

Som jag använder språket är en fellagd växel en som intar felaktigt läge för den aktuella rörelsen medan en felaktigt omlagd växel snarare då har lagts om felaktigt inför den aktuella rörelsen.
Men jag har inte gjort någon direkt undersökning av om språkbruket kan variera över landet. Ofta får man se till sammanhanget för att exakt förstå innebörden men just detta uttryck fellagd växel tolkade jag spontant på ett helt annat sätt än du.


Hela tråden:

 

powered by my little forum