Blir det några ångloksdragna tåg? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Herbert Paalberg @, tisdag, februari 05, 2019, 20:44 (908 dagar sedan) @ Hugo K

Nu blandar du äpplen och päron Hugo, att köra fordon för underhåll av bana/linje skall givetvis göras med lämpligare fordon än ånglok. Det var andra aspekter jag syftade på när jag påpekade om konstiga styrelsebeslut tidigare. När jag var med och startade embryot (1967) till det som sedemera blev TJF så var det historiska perspektivet som vi skulle spegla från år 1879-1984 där våra kommande generationer skulle kunna uppleva en genuin och äkta upplevelse från järnvägens historia med samtida material för den aktuella tiden. Med detta menas också att gamla miljöer som försvunnit under åren skulle kunna återrestaureras med stöd av historiska bilder i sina ursprungliga miljöer. Själv tillhör jag den gamla generationen som växte upp med ångloksdragna tåg och är född och utmed gamla NVHJ och bodde mina första år utmed gamla VJ i Målilla. Hade även förmånen att jobba på smalan och åkt och kört det mesta av det rullande materialet. Åkt som passagerare med X1p Spä-(Hällerum)-Vib och även med Yo1p Hildingar och dess efterföljare Märsta Yco4p både på Södra och Norra (NVHJ) långt innan breddningen. Inte att förglömma Tp i både spruttåg och "Grytfoten". Hade inte W.Häggström i ett tidigt skede sparat undan NVHJ lok 22 med dithörande vagnar hade enligt min mening aldrig TJF funnits idag. Det var nämligen denna möjlighet att få restaurera upp maskinen till körbart skick som var den stora drivfjädern och ledstjärnan för oss i den ursprungliga startklungan och vid en betraktelse i backspegeln så lyckades vi över förväntan och denna mogulmaskin har gett oss underbara minnen i över 50 år. Jag skall inte dra upp vissa förehavande av tidigare styrelsebeslut som fick mig att avsluta verksamheten i TJF efter 50 år. Men summa summarum så var det ett mycket glatt och trevligt gäng då, men det har glesnat betydligt i leden av naturliga orsaker. Palle i Vika;-)


Hela tråden:

 

powered by my little forum