Vad hette ställverkstypen? (Signaler/säkerhet)

av Kjell Aghult @, fredag, februari 08, 2019, 09:52 (798 dagar sedan)

Från 50-talet minns jag en ställverkstyp från flera smalspårsstationer: På f d TÖJ (ej Arkösundslinjen) och f d NVHJ norra del. Kännemärken, fritt ur minnet:
1) Inga utfartssignaler, treskens infartssignaler
2) Inte alltid beroende bommar/infartssignal
3) Enbart klotväxlar. Vid tågvägsskiljande sådana satt något slags magnetlås. Kunde sådana växlar ha haft ett K-lås för vardera läget? Och endera nyckeln i magnetlåset valt upp rätt
signalbild? Vid möten stod alltid tkl vid endera växeln och gjorde något slags manövrer i magnetlåset.
4) Givetvis fanns också en ställtavla vid stationshuset.

Ställverkstypen tycks ha installerats från ca 1953. Man bytte ut flera T-semaforer Örebro S-Finspång. Kimstad-Västervik bytte man ut ett antal envingade semaforer, för att möjliggöra obevakad körning: Vilket NVHJ - motsatt TÖJ - tillämpat förvånansvärt litet. Sista kända installation är Gullberg på f d MÖJ, 1960. Även där ersattes en T-semafor.

Jag tror mig också ha sett ställverkstypen - som "engångsfall" - under smalspårstiden i Hova på Västgötanätet.


Hela tråden:

 

powered by my little forum