Vad hette ställverkstypen? (Signaler/säkerhet)

av daniel @, fredag, februari 08, 2019, 12:40 (748 dagar sedan) @ Kjell Aghult

3) Enbart klotväxlar. Vid tågvägsskiljande sådana satt något slags magnetlås. Kunde sådana växlar ha haft ett K-lås för vardera läget? Och endera nyckeln i magnetlåset valt upp rätt
signalbild? Vid möten stod alltid tkl vid endera växeln och gjorde något slags manövrer i magnetlåset.

Det var troligen inte ett magnetlås, utan ett K15-lås för att signalera tågväg till sidotågspåret.

Jag tror att det fungerade så här:

Växeln hade två enkla K-lås, ett på varje sida om växelställets hävstång. Det ena låser växeln i plus, det andra i minus.

Om tågväg ställts till sidan var nyckeln till växelns plusläge fri i ställverket, när man gått ut, låst upp och lagt om växeln till minus, låste man den med minusnyckeln som då blivit fri. Den frigjoda nyckeln låstes in i det dubbla kontrollåset bredvid växeln. När det var gjort kunde man vrida om K15 i det andra låset och visa körsignal i infarten.


Hela tråden:

 

powered by my little forum