Praktikfall-Kontrollås Bfo (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Olson @, lördag, februari 09, 2019, 11:50 (279 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Ofta saknas signaler vid dessa platser. Växlingen sker som spärrfärd så linjen är avlyst för annan trafik tills K2-nyckeln är återlämnad till Tkl på den station som utlämnat den. Först därefter kan linjen friges för trafik.
Det finns platser där frigivning av driftplatsen kan genom att K9-nyckeln kan friges via fjärrkontroll. Frigivningen av driftplatsen kan sedan återtas när K9-nyckeln åter har satts i kontrollskåpet. Om det finns signaler på platsen ställs sannolikt dessa till stopp när platsen friges för växling och återgår till kör när platsen återgår till normalläge. Jag antar att detta förfarande är aktuellt på sådana ställen där spärrfärden upphör vid platsen och linjen kan göras fri för trafik medan växlingen pågår. När man sedan är klar med växlingen får man ha en ny spärrfärd tillbaka och på nytt frigöra platsen så att man kan komma ut på linjen igen.


Nja, detta stämmer delvis i princip, men ändå inte. "Vid dessa platser" skriver du, och du tänker dig nog en linjeplats (förr: lastplats) på linjen mellan två driftplatser (förr: stationer). Men sidospåret som vi ser på fotot från montfroij och vars låsning vi ser på fotot från Littera JS är inte någon linjeplats, utan det är anslutet till huvudspåret inne på driftplatsen Billingsfors. När det är bevakat i Bfo rör man sig som växling mellan "bangården" och växeln till sidospåret, inte som spärrfärd. Här är det säkert som Anders Ljung skriver ovan, att K2-nyckeln måste tillbaka till ställverket innan någon av infartssignalerna i Billingsfors kan ställas till "kör".

När det gäller linjeplatser i system M, är det alltid en K16-nyckel som är huvudnyckel och som lämnas ut av en tkl, i regel av tkl för en av sträckans gränsstationer. På vissa platser kan utlämnandet ske genom att tkl friger ett magnetlås där K16-nyckeln normallt finns placerad. I några av dessa fall finns magnetlåset med K16-nyckeln vid linjeplatsen, i andra fall på den angränsande driftplatsen vars tkl då i regel är en fjärrtågklarerare som fysiskt befinner sig på ett helt annat ställe, nämligen i fjärrblockeringscentralen.

För växling i Bfo när det är obevakat där kan det vara så att ställverket är försett med ett K16-lås "på topp" som man sager. Den från Mellerud medförda K16-nyckeln låser upp ställverket, och sedan kan man få ut den K2-nyckel som leder vidare till "vårt" sidospår. Men, detta är en gissning från min sida.
/up

Billingsfors är numera en icke bevakningsbar driftplats,


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum