Vad hette ställverkstypen? - Hova... (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Olson @, söndag, februari 10, 2019, 18:23 (756 dagar sedan) @ Erik Andersson

Även "slavställverket" har ju ett nyckelhål för K15, innebar det att tågväg till normalhuvudspår kan låsas med K15 + K2 eller K3 (beroende på riktnig) alternativt från "lilla" och "stora" ställverket? Och att K2/K10 och K3/K8 måste vara där K15 är? Dvs tkl kan inte ha K15 vid ställverket, och en stationskarl byter K-nycklar och lägger om växeln?


Infartssignalerna styrs av både ställverket och nyckelapparaten vid växeln. Ska man ställa huvudtågväg gör man det med K15-låset i ställverket.
Ska man ställa sidotågväg gör man det med K15-låset i nyckelapparaten.

Tanken med det här upplägget är nog att det hela ska bli lite smidigare vid enmansbetjänade tågmöten:
1: Tkl tar med sig K2 och K4 till nyckelapparaten.
2: Tkl låser upp växeln med K2, lägger om den och låser den i omlagt läge med K10
3: Tkl sätter i K10 och K4 i nyckelapparaten och vrider om K15-låset i den apparaten
4: Infartssignalen går till kör och K10 och K4 är fastlåsta. Växeln är förreglad.
5: Tåget kommer in på sidotågvägen och stannar
6: Tkl stoppställer infarten med K15 och kan plocka ut K4 och K10.
7: Tkl låser upp växeln med K10 och lägger om den och låser den med K2.
8: Tkl går till ställverket och sätter i K2 och K4 och ställer tågväg för det mötande tåget med K15-låset för infartssignal B i ställverket.
9: Det möteande tåget passerar
10: Tkl återtar tågvägen och plockar ut K3 och K4 ur ställverket och beger sig till den andra växeln
11: Tkl låser upp växeln med K3, lägger om den och låser i omlagt läge med K8.
12: Tkl fäller bommarna
13: Tkl ger körtillstånd till tåget som står på sidotågvägen

Om man istället hade haft motsvarande funktioner, utan de mindre nyckelapparaterna hade tkl i punkt 3 behövt bege sig till ställverket för att ställa till kör och efter punkt 6 tillbaka till växeln för att lägga om den och hämta nyckeln.

Det här upplägget är ganska smidigt så länge tkl håller ordning på alla k-nycklar och får med sig rätt nyckel.

Går det manövrera bommarna även från nyckelapparaterna?


Hela tråden:

 

powered by my little forum