Torup -Signaltyp (Signaler/säkerhet)

av Littera JS @, måndag, februari 11, 2019, 08:27 (903 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tack alla!

Med rätt namn på signaltypen så blir det lättare att att söka.

Utdrag ur Statens Järnvägar-Minnesskrift 1906-1931 avsnitt "Växel-och signalsäkerhetsanläggningar":

"Å större stationer hava slutligen särskilda s.k. plattformssignaler kommit till användning för att underlätta för tågklareraren att kontrollera, att rätt utfartsväg är lagd, innan avgångssignal till tåget gives. Plattformssignal uppsättes väl synlig längs plattformen och har i vissa fall försetts även med rött sken, som visas in emot plattformen, då tåg är på ingående till densamma"

Avsnittet illustreras f.ö.med en bild på signal av samma typ som den i Torup


Hela tråden:

 

powered by my little forum