Vad hette ställverkstypen? - Hova... (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, februari 12, 2019, 19:06 (754 dagar sedan) @ Erik Andersson

Komplettering: - - - jag antar att man vid huvudtågväg kräver samtliga växlar låsta i normalläge (alltså även växeln i utfartsänden) medan man i sidotågvägen inte bryr sig om växelläget i växeln i utfartsänden.

Ja, så är det. Eftersom det saknas huvudsignal (mellansignal) före utfartsväxeln, måste även den växeln vara kontrollbekräftad (förr: förreglad) när körsignal visas med 'en grön' i infartssignalen. Till tågväg till avvikande huvudspår (förr: sidotågväg) visas 'två gröna' i infartssignalen, vilket innebär hastighetsbegränsning till 40 km/h, dels p.g.a. växelkurvan men dels också p.g.a. den icke kontrollbekräftade (förr: oförreglade) växeln i utfartsänden. (Det är ju faktiskt möjligt att framföra genomfartståg också via det avvikande huvudspåret.)

Om ett tåg stannar på driftplatsen (förr: stationen) när den är bevakad (vilket i och för sig numera aldrig sker i Hova...), gäller begränsning till 40 km/h fram till driftplatsgränsen (förr: stationsgränsen) genom en regel i trafikreglerna. Den begränsningen gäller alltså även vid gång från normalhuvudspåret (förr: huvudtågspåret), eftersom utfartsväxeln inte längre säkert är kontrollbekräftad; tågvägslåsningen kan och får nämligen återtas när tåget har stannat.

För övrigt tack för din utmärkta beskrivning om K-nyckelanvändningen. Jag tänker dock, beträffande din pkt 11, att tkl nog inte låser den medväxeln med K8-nyckeln. Att bevaka växeln är tillräckligt när det är fråga om en medväxel och sth 40 km/h.
/up


Hela tråden:

 

powered by my little forum