SJ logo på 30-talsvagnar under 60-talet? (Fordon: vagnar)

av John T ⌂ @, onsdag, februari 13, 2019, 01:30 (509 dagar sedan) @ Thomas Tell

Logotyp, logo, logga eller liknande är något bjäfs som reklamsnubbarna hittat på enbart för att klå företagen på pengar. Däremot finns det hederliga firmamärket vilket direkt talar om vilket företag det rör sig om.


Det kan man kanske tycka, men ett gott arbete med en logotyp kan ibland göra stora skillnader i hur framgångsrikt ett företag blir. Ibland blir det förstås mindre skillnader och i första hand en vinst för den anlitade byrån.

Ang. begreppet logotyp, annars - för att förtydliga:

En logotyp är ett företags eller organisations nanmn, i vissa fall marknadsföringsnamn/varumärke, skrivet på ett karaktäristiskt och särskiljande vis. I en logotyp kan ingå en symbol, ibland med koppling till namnet men ibland med koppling till andra kännetecken eller särskiljande drag. Symbolen kan ibland förekomma på egen hand i företagets eller organisationens kommunikation, och ibland består logotypen enbart av en symbol.

Vissa i kommunikationsbranschen framhäver symbolen som viktigare, andra har en mer neutral hållning till vad som ingår i en logotyp, men det kan alltså handla om enbart text.

Det råder ofta en begreppsförvirring kring vad en "logo" eller logotyp är. Det vanligaste missförståndet är att det alltid handlar om enbart en symbol.

Typiska exempel, med eller utan symbol, på logotyper är sådana som företag som IKEA, Ericsson, 3M, SAAB, Telia, Coca Cola, IBM, m.fl. använder.

När man i järnvägshistoriska sammanhang, t.ex. om SJ, pratar om en logotyp, kan man alltså avse även bokstäverna "SJ" skrivna på ett särskiljande vis (alltså inte bara "rakt av" med ett standardtypsnitt).


Var ordet logotyp vanligt i svenskan på den tiden SJ märkte sina vagnar med sitt firmamärke? Jag uppfattar ordet logotyp/logga som tillkommet i svenskan på 1970-talet någonstans.
/tell

Intressant fundering.

Jag inser att min sista mening kan tolkas som att jag menar att ordet logotyp användes t.ex. under 50-60-talet, vilket inte var min avsikt.

En del av min poäng var att det inte är någon skillnad på en logotyp och ett firmamärke, det är två olika ord som i stort sett beskriver samma sak. Men du kan nog ha rätt i att ordet logotyp kanske blev vanligt först framåt 70-talet.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum