Tidig signalering på dubbelspår -- infart från högerspår (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, februari 14, 2019, 20:35 (505 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Var överhuvudtaget högerspårstrafik tillåten vid den tiden? I så fall, hur hanterade man detta? Genom att tågklareraren visade rörlig stoppsignal och framåt?

Visst var det tillåtet att på en dubbelspårig linje använda det högra spåret i färdriktningen för trafik då det vänstra spåret var avstängt av någon anledning. I ett sådant fall, alltså när bara det ena spåret på linjen användes, kallade man företeelsen för enkelspårsdrift (på dubbelspår). Enkelspårsdriften fick inte anordnas av stationsföreståndarna/tågklarerarna själva utan beslutades av trafikinspektören/tågledaren.

För tåg från högerspåret på dubbelspår fanns det på stationerna ursprungligen ingen infartssignal eller annan signalinrättning. På 1930-talet började man på vissa stationer använda dvärgsignaler för att medge (eller förbjuda) infart från högerspår. Huvudsignaler för infart från högerspår ("vanliga" infartssignaler) började införas först på 1950-talet.

I brist på signalinrättning skedde signalering till tåg från högerspår med signalredskap av en signalgivare placerad vid yttersta växeln, d.v.s. främst med signalflagga och signalgivarens armar, eller lykta om natten. Under den första tiden med dubbelspår använde signalvakten dagtid en medhavd signaltavla vars gröna eller röda sida visades mot det ankommande tåget för att tillåta eller förbjuda infart på stationen.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum