Förreglingshävstång --> låshävstång (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, februari 14, 2019, 20:42 (477 dagar sedan) @ daniel

På vevställverk var växelvevar blå, förreglingsvevar gröna, signalvevar röda och spårspärrsvevar bruna. Användes samma färgkodning på hävstångsställverk? I så fall, vilken färg hade växelförreglingshävstången?


Rimligen grön, som förregligsvevarna med motsvarande funktion i en vevapparat.

Ja, så var det. Det finns kanske anledning att upplysa om att benämningen 'förreglingsvev' och 'förreglingshävstång' i och med 1959 års säo ändrades till 'låsvev' resp. 'låshävstång'. Tanken med detta var att 'förregling' avsåg systemet med att en huvudsignal inte kunde visa "kör" förrän alla växlar låg rätt och var låsta; alltså att växlarna blev förreglade först när signalen ställdes till "kör". Med det synsättet var det "bara" låsning som åstadkoms med de gröna vevarna och låshävstängerna.

Motsvarande synsätt ändrade även benämningen för apparaten 'elektrisk förregling' för en klotväxel till 'elektrisk låsapparat'.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum