Förreglingshävstång --> låshävstång (Signaler/säkerhet)

av Erik Andersson @, Lund, torsdag, februari 14, 2019, 22:46 (472 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

På vevställverk var växelvevar blå, förreglingsvevar gröna, signalvevar röda och spårspärrsvevar bruna. Användes samma färgkodning på hävstångsställverk? I så fall, vilken färg hade växelförreglingshävstången?


Rimligen grön, som förregligsvevarna med motsvarande funktion i en vevapparat.


Ja, så var det. Det finns kanske anledning att upplysa om att benämningen 'förreglingsvev' och 'förreglingshävstång' i och med 1959 års säo ändrades till 'låsvev' resp. 'låshävstång'. Tanken med detta var att 'förregling' avsåg systemet med att en huvudsignal inte kunde visa "kör" förrän alla växlar låg rätt och var låsta; alltså att växlarna blev förreglade först när signalen ställdes till "kör". Med det synsättet var det "bara" låsning som åstadkoms med de gröna vevarna och låshävstängerna.

Motsvarande synsätt ändrade även benämningen för apparaten 'elektrisk förregling' för en klotväxel till 'elektrisk låsapparat'.
/up

Tilläggas kan att alla växlar med linomläggning dessutom behöver ha en separat vev för låsning. Det är på detta sätt som ställverket kan garantera att växeln intar rätt läge. Vid lokalmanövrering eller uppkörning av linväxlar frikopplas nämligen linslingan från omläggningsveven. Därmed kan är det möjligt att omläggningsvevens och växelns läge inte alltid korresponderar. Genom låsveven säkerställer man att växeln intar rätt läge och att den inte kan läggas om lokalt.
I anläggningar med semaforer kan man dock låsa växlar med samma linslinga som man manövrerar semaforen. Dock finns det vissa begränsningar kopplade till vilket växelläge som ska låsas och vilken signalbild som ska visas. Vid utfartstågvägar blir sådana växlar normalt inte låsta. Dock är det inget problem eftersom det förr inte krävdes att medväxlar var låsta.

Utöver utöver låsningen med låsveven (signalveven i vissa fall) förekommer i princip alltid en elektrisk s.k. växelspärr. Det är en liten burk med en spärrmagnet som låser växeln då en spårledning framför växeln är belagd. På så sätt ska inte växeln kunna läggas om från ställverket då ett fordon gränslar tungorna.

Vad gäller klotväxlar kan de antingen låsas med hjälp av låsvev eller med K-nyckel.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum