Den låga försignalen på Stockholm Ö (Signaler/säkerhet)

av Stefan Isaksson @, Uppsala, onsdag, februari 20, 2019, 15:48 (294 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag har också ett svagt minne som antyder att försignalen sattes upp i efterhand [efter 1962 års ombyggnad, vilket inte nämndes när jag fick det berättat]. Dessvärre kommer jag inte ihåg vem som berättade det (sagde Alvar Eek är klart tänkbar), och då gick talet att "om inte signalen sattes upp försenar vi vartenda tåg".

Däremot funderar jag på kravet att tågväg ska vara fälld för att försignalen ska visa vänta kör: på den tiden fanns ju godstrafiken kvar och därmed hade man korsande tågväg mellan försignalen och blocksignalen. Att försignalen visar stopp i det läget är väl en enkel extra försiktighetsåtgärd. Och när man ändå håller på kan man väl gardera sig mot växlingsrörelser genom att kräva att spårledningen ska vara fri.

Gick det förresten att fälla ut mot enkelspårsdrift på nedspår via godstågsinfarten även från persontågsspåren, eller måste det alltid vara infartstågvägen som användes som utfartstågväg då? (Att det var så det normalt gick till kommer jag ihåg från min tid som konduktör.)

SI


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum