Den låga fsi och tåg mot högerspår på Stockholm Ö (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, februari 20, 2019, 18:12 (468 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

- - -
Däremot funderar jag på kravet att tågväg ska vara fälld för att försignalen ska visa vänta kör: på den tiden fanns ju godstrafiken kvar och därmed hade man korsande tågväg mellan försignalen och blocksignalen. Att försignalen visar [vänta] stopp i det läget är väl en enkel extra försiktighetsåtgärd. Och när man ändå håller på kan man väl gardera sig mot växlingsrörelser genom att kräva att spårledningen ska vara fri.

Det kan mycket väl vara orsaker till att det var som det var.

Gick det förresten att fälla ut mot enkelspårsdrift på nedspår via godstågsinfarten även från persontågsspåren, eller måste det alltid vara infartstågvägen som användes som utfartstågväg då? (Att det var så det normalt gick till kommer jag ihåg från min tid som konduktör.)

Nja, det gick ju inte alls att "fälla" i betydelsen lägga och låsa någon tågväg i ställverket och få körsignal i en huvudsignal till högerspår. Däremot är ju frågan om man kunde lägga växlar för tåg till högerspår så att tåget gick över till "nedsspårssidan" genom spårförbindelsen från korsningsväxel 3 till växel 1 (den som i andra riktningen användes för ankommande godståg till godsbangården), se Ekevings ritning över ställverkets indkeringsspanel och instruktionsritning. Ja, det kan man verkligen fråga sig. På dessa två ritningar anges med symbol att korsningsväxel 3 är en enkel korsningsväxel, som inte tillåter färdväg från växel 21 genom korsningsväxel 3 till växel 1. Men, å andra sidan är korsningsväxel 3 betecknad med "a/b" och "c/d" som om vore den en dubbel korsningsväxel som tillåter en sådan färdväg. På ritningen över ställverkets manöverpanel finns det manöverknappar markerade med "1/3c/d" och "3a/b/5c/d" vilket också antyder att nr 3 var en dubbel korsningsväxel. (Jämför med symbol och beteckning för den enkla korsningsväxeln 32a/b, längre in på bangården, liksom hur dess manöverknappar betecknas på manöverpanelen.)

Jag kommer inte i håg hur det i verkligheten var med korsningsväxel 3. Varje gång jag var inblandad i avgående tåg från Stockholm Ö mot Stocksund nedspår, som konduktör eller som tågklarerare, gick färdvägen från spår 2--5 via växel 27 och 19 till växel 1, alltså motsatt väg som ankommande tåg från nedspåret framfördes.

En möjlighet skulle ju kunna vara att nr 3 var en dubbel korsningsväxel när ställverket ursprungligen togs i bruk men att den senare av besparingsskäl (underhåll etc.) reducerades till en enkel korsningsväxel men fick behålla de ursprungliga beteckningarna.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum