Den låga försignalen på Stockholm Ö - ibruktagandedatum korr (Signaler/säkerhet)

av John T ⌂ @, torsdag, februari 21, 2019, 22:47 (470 dagar sedan) @ John T

... En av de gamla tågklarerarna vid Stockholm Ö, Alvar Eek, berättade för mig att ”SJ förstörde trafiken” genom att bygga om utfartssignalerna, och det antyder att försignalen inte fanns på plats redan vid 1962 års ombyggnad och att utfartssignalerna därför först var kopplade med H2, men troligen tillkom försignalen ganska snart därefter; försignalen finns i alla fall på den ritning över Stockholm Ö som finns på Gunnar Ekevings webbplats och som är rättad till 1965.


I en avskrift av SJ tjänstetelegram från en Skoog, inlämnat till Stockholm Ö den 23/5 1962 anges
"Fr.o.m. tisdagen den 29/5. 62 tages vid Stockholm Ö. försignal H, placerad c:a 180 m söder om tillhörande blocksignal A2 i bruk. Försignalen är placerad till höger om tågspåret och visar signalbild enl Säo fig 3a el 3c."

Observera att det står "blocksignal A2" - antagligen ett skrivfel, då de versala bokstäverna A och H ju kan se relativt lika ut, särskilt om det hela maskinskrivs utifrån något handskrivet. Det kan ju dessutom ha maskinskrivits av någon utan lokalkännedom vad gäller Stockholm Ö och signalerna där.

I ett senare tjänstetelegram från någon Thunander, 39 drs 18/9 -62 anges f.ö. att "Fr o m fredagen den 21/9 kl. 15.00 tages följande nya förreglade tågvägar i bruk vid Stockholm Ö station:

Infartstågväg från vänsterspår till spår 7 via växlarna
19 , 35 , 41 och 6.

Utfartstågväg från spår 7 till vänsterspår via växlarna
6 , 28 c/d , 28 a/d , 8 , 21.

Inre utfarts- resp. utfartssignal visar " kör varsamt"
2 gröna sken (körsignal). Utfartssignalen ( C ) är placerad till höger om spåret."

I båda telegrammen är det kanske mest datum för ibruktagande som är intressant, även om beskrivningarna förvisso verkar bekräfta upprättade signalritningar.

-------------

Korrigering: det andra tjänstetelegrammet ovan är utfärdat 18/9-62 (inte 18/2-62 som jag råkade skriva).
Korrigerat även i citatet ovan (i fetstil).


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum