Smörjning av rullager. Fett eller olja. (Fordon: allmänt)

av mamma Ulla @, Åmotfors, onsdag, mars 06, 2019, 10:04 (450 dagar sedan) @ Per Ljungberg

I ett inlägg nedan beskrevs att man smorde axellager med cylinderolja. Dessa lager utgjordes av två kullager. Sedan övergick man till rullager som i dag smörjs med fett. På min förra arbetsplats hade vi tre vattenkraftstationer som hade oljesmorda rullager. Vad är det som gör att man i vissa rullager använder olja och i andra använder fett? I en kraftstation cirkulerade lageroljan genom en oljekylare så där var det naturligt med olja. Men de övriga saknade yttre kylning. Är det varvtal och/eller belastning som avgör vilket smörjmedel som används? Eller andra faktorer?

Varvtalet avgör mycket, det medför värmeutveckling. Och om man vill kunna arbeta även vid låga temperaturer, eftersom fettet då kan bli stelt. Olja kräver att man tätar noggrannare, och sådana tätningar slits.

Ett rullager i en vagn är ju inte jättehöga varvtal.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum