Järnvägstransporter åt Flygvapnet? (Järnväg allmänt)

av Lars-Olof Nilsson @, Lidköping, torsdag, mars 07, 2019, 08:29 (454 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

F7 Såtenäs är ett exempel, där tog man ursprungligen in soppan via båt.

/TKO


Jag har läst någonstans att flottiljchefen på F7 motsatte sig nedläggningen av Lidköping-Kållands Järnväg år 1939 eftersom möjligheten till järnvägstransporter till flottiljen därmed försvann.

Därmed inte sagt att det gjordes några transporter vare sig före eller efter nedläggningen.

SI

Det är helt fel! Det fanns INGET intresse från flottiljen att ha kvar en gammal långsam smalspårig järnväg med omlastningar och allt det innebar och som dessutom låg såpass långt från flottiljen. Jag har själv läst korrspondansen i järnvägens arkiv. Det var mycket intressantare med normalspåret i Grästorp och den egna hamnen, Tvättstuganshamn. Sen är frågan om inte F7 hade beredskapslager med flygbränsle som försörjdes med järnväg och som ditribuerades med tankbil till flygplanen?

//L-ON


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum