Järnvägstransporter åt Flygvapnet? (Järnväg allmänt)

av Anders H @, fredag, mars 08, 2019, 00:42 (456 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Saltkällans lp, med den närbelägna Gullmarsbasen, på Bohusbanan mellan Uddevalla och Munkedal har nyttjats av Flygvapnet. Härifrån transporterades flygbränsle från ett bergrumsspår till F6 Karlsborg. Sedermera övergick transporterna till annat slag och betjändes av en Z70 som utgick som vut från Uddevalla C. Dessa transporter upphörde i samband med att E6:an lades om till motorväg runt 2004. Porten in till bergrummet är tydligt synlig från motorvägen, och från Bohusbanan kan man även skönja en kvarvarande del av sidospåret som på senare tid till och med rustades upp med betongslipers.

Med vänlig hälsning

Anders Hansson


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum