Smalspåriga personvagar: MÅJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, måndag, mars 11, 2019, 20:34 (387 dagar sedan)
Redigerad av Johan O, måndag, mars 11, 2019, 21:13

Hej!

När Mönsterås-Åseda Järnväg, MÅJ, invigs år 1902 har man bara byggt de första 11 kilometrarna till Sandbäckshult. Linjen går genom glest befolkade skogstrakter och man drabbas tidigt av mycket dålig ekonomi. I januari år 1905 har det tänkta banbygget kommit ungefär halvvägs, till Alsterbro men bara några månader senare går bolaget i konkurs.

Samtidigt som man försöker lösa de ekonomiska problemen planeras det fortsatta bygget, antingen till Åseda, eller ett kortare alternativ till Triabo, halvvägs mellan Åseda och Virserum. Redan år 1906 önskar KBJ köpa banan, men anbudet antas inte. Istället dröjer det ända till år 1910 innan affären genomförs. MÅJ kommer därefter att drivas som dotterbolag till KBJ. Om detta verkar rörigt så måtte konkursförvaltaren haft det än värre, för konkursen avslutas inte förrän 1917!

Mönsterås Nya Järnvägsaktiebolag fortsätter bygget av banan, men år 1916 har man bara kommit till Fagerhult som också kommer att bli ändpunkt. Banan kommer under alla år att vara en av landets mest trafiksvaga med en ständigt bräcklig ekonomi efter några toppår kring första världskriget. På trettiotalet är alla smalspårsbanorna kring Kalmar på konkursmässiga och tankar på nedläggning av trafiken finns innan staten tar över år 1940.

Fordonens märkning
Även om banan aldrig når Åseda har man i alla år signaturen MÅJ, efter konkursen dock med ny betydelse, Mönsterås Järnväg.

MÅJ använder liksom övriga småländska smalspårsbanor första klass och tredje klass i sina personvagnar. År 1929 klassar man ned första klass till andra klass.

Vagnparken
Den svaga ekonomin bidrar till att man inte har råd att köpa egna fordon utan dessa hyrs de första åren från Vagn & Maskin i Falun. Det rör sig om två boggivagnar litt ACo och tre resgodsvagnar, alla tillverkade år 1902.

[image]
Invigningen av MÅJ i Mönsterås år 1902 med nära nog banans hela den ursprungliga personvagnsparken i tåget.

Året därpå levereras även tre tvåaxliga tredjeklassvagnar litt C och en kombinerad person- och postvagn litt CD. Till detta kommer även två ångfinkor.

[image]
Leveransbild av C 11. Vagn & Maskin i Falun tillverkade mycket få smalspåriga personvagnar, men glädjande nog finns båda MÅJs personvagnstyper avbildade i bolagets fotokatalog från 1904.

Ett kuriöst faktum är att Vagn & Maskin under en kort period drar tillbaka materielen eftersom MÅJ inte klarar av att betala hyran. Under tiden tvingas man hyra ett tågsätt om två personvagnar, en resgodsvagn och en ångfinka från KBJ.

[image]
En bild från MÅJs glansdagar med ett nästan nylevererat lok 5 år 1925. I tåget syns F 55(2)-57(2), CD 14 och en av boggivagnarna. Sist i tåget går troligen en ångfinka.

Några fler personvagnar kommer inte att nyanskaffas av MÅJ, men på 1920-talet sker det några förändraringar av fordonsparken. I kraft av ägare genomför då KBJ några byten av materiel, formellt i form av köp respektive försäljning. MÅJs relativt moderna fordon byts ut mot äldre fordon från KBJs ursprungsuppsättning från år 1897.

MÅJ blir av med en av sina personvagnar, C 12, och får i utbyte vagnen KBJ C 1300. Även de tre stora resgodsvagnarna 55-57 byts bort, och i utbyte får man KBJ F 1322-1324.

[image]
MÅJ C 12(2), fd KBJ C 1300, i Mönsterås troligen i början av 1930-talet.

Först på 1920-talet görs de första upprustningarna av vagnarna. Ellyse med ackumulatorbatterier införs på såväl banans ångmotorvagn som personvagnarna och fyra av resgodsvagnarna. Åtminstone boggivagnarna får varmvattenpannor och samtidigt slopas ångfinkornas pannor.

År 1924 kläs den ena boggivagnen med träpanel och får taket reparerat. Den andra boggivagnen får inredningen ändrad år 1925 och blir träklädd några år senare.

[image]
Någon av de båda BCo-vagnarna ombyggd med träpanel och varmvattenpanna.

CD 14 får träpanel år 1926, vilket även C 11 senare får. Den fd KBJ-vagnen, som på MÅJ blir C 12(2) får hjulbasen ökad till fyra meter år 1930.

Därefter händer inte mycket med materielen, från 1930-talet sker dessutom trafikeringen mestadels med MÅJ- och KBJ-motorvagnar med KBJ-vagnar som släp.

[image]
Inför förstatligandet är flera av vagnarna i dåligt skick. Här ses CD 14 avställd i Kläckeberga.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum