Smalspåriga personvagar: MÅJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, måndag, mars 11, 2019, 20:35 (388 dagar sedan) @ Johan O

Sommarvagnar
Att sommarvagnar används på banan syns på bilden nedan. Det är däremot oklart om vagnen på bilden verkligen tillhör MÅJ, vi har hittills inte hittat några noteringar om sommarvagnar i det bevarade arkivmaterialet.

[image]
En tidig bild från Abbetorp med sommarvagn i tåget.

SJ-tiden
Inför förstatligandet befinner sig MÅJ C 13 på KVAB för revision. Vid besiktningen konstateras att: ”…korgstommen är rutten i förbindningarna och att taket och golvet är delvis genomruttet och i dåligt skick.” Resultatet blir att vagnen får en helt ny korg. Även de båda boggivagnarna får på SJ-tiden nya korgar hos KVAB, BCo 2 redan år 1941. De tre vagnarna finns kvar in på 60-talet.

Fd C 12(2) skrotas år 1953 och fd C 11 går i trafik till år 1957. CD 14 som redan vid förstatligandet är avställd i Kläckeberga blir däremot tjänstevagn och skrotas troligen under 40-talet. Är det någon som hittat något skrotningsbeslut på vagnen?

Alla fem resgodsvagnarna får hos SJ littera Fp, men redan under 1940-talet slopas två av vagnarna. Övriga vagnar byggs om till vanliga G-finkor och överlever som sådana in på 60-talet, fd F 51 går till och med i sporadisk trafik på sträckan Lenhovda-Sävsjöström in på 70-talet.

Bevarade fordon
Två av vagnarna från MÅJ finns bevarade.

Personvagnen C 11 ställs upp i Nässjö hembygdspark år 1958. När museitåget avvecklas i mitten av 1990-talet övertas den av ULJ. Efter en omfattande renovering till originalskick rullar den i föreningens trafik.

[image]
MÅJ C 11 i skick som SJ Bp 268 uppställd i Nässjö hembygdspark år 1965.

[image]
Vagnen går i trafik på ULJ, här i Marielund år 2007. Bild från Wikimedia.

På AGJ finns en av fd ångfinkorna, F 51, bevarad i G-vagnskick. Vagnen är inte i trafik och avvaktar renovering.

[image]
Fd MÅJ F 51 som SJ Gmp 300028 i Sävsjöström i mitten av 70-talet. Notera den inte speciellt vackra inbyggnaden av den ursprungligen öppna plattformen i vagnens vänstra hörn. Foto: Stefan Olsson

Fordonslista
[image]

Källor till uppgifterna härstammar till stor del från Riksarkivet, dels från MÅJ vagnskort, dels från styrelse- och revisionsberättelser samt som vanligt från Väg & Vattenbyggnads¬styrelsens årliga rapporter från de enskilda järnvägarna. Några uppgifter är även tagna från Landsarkivet i Vadstena, där KVABs arkiv finns bevarat.

En liten förklaring till tabellen:
De grå fälten markerar att fordonen har bytt nummer, är inköpta eller har sålts vidare till andra banor. De gula fälten betyder att vi inte kunnat reda ut vilken uppgift som är korrekt.

Kolumnen med SJ-id är något förenklad, endast första SJ-littera är angivet. Det kommer en mer komplett lista över SJ-vagnarnas öden senare, inklusive ombyggnader under SJ-tiden m.m.

Härnäst fortsätter vi ett annat dotterbolag till KBJ, nämligen ROJ och dess efterföljare ÖSmJ.

/Johan & Stefan
Bilder från egen samling, Samlingsportalen, Wikimedia och Digitalt museum.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum