Smalspåriga personvagar: MÅJs ekonomi (Järnväg allmänt)

av Stefan Olsson @, tisdag, mars 12, 2019, 21:59 (387 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Tror att svaret på frågan om varför vagnbytet sker mellan MÅJ o KBJ, står att finna i MÅJs ekonomi.

I MÅJs styrelseberättelse för år 1923 anges under "Nybyggnader och nyanskaffningar" att "1 st. personvagn har anskaffats istället för 1 st. till K.B.J. försåld". Jag är inte kunnig i bokföringens djupare natur, men kanske var det svårt att bara göra byte av vagnar, då ju KBJ får en modernare och större. Kanske var det något slags stöd till MÅJ/ ett sätt att realisera det som fanns att realisera i en svag ekonomi.

Saken är den att MÅJs ekonomi är i fritt fall vid tiden: 1920 är MÅJs persontrafikinkomster 114' kr, 1921 är dom 82' kr för att 1922 ha sjunkit till bara 59'. Under samma tid minskar godstrafiken från 1920 till 1921 med 2/3-delar, för att sedan till 1922 åter öka med 50%. Ekonomin visar inte samma återhämtning, utan inkomsterna för de olika åren faller från 666' kr, till 218' till 189', trots återhämtningen. Ett annat sätt att se på ekonomin är att driftkostnadsprocenten (kostnaderna som del av intäkterna, eller möjligen inkomsterna) är 62% 1917 för att 1929, trots omfattande besparingar (som bla ansätter löner o förmåner hårt) är 96% år 1929. Då har man dock lyckats investera en hel del: ellyse med batteri i tågen, upprustning av i princip samtliga kvarvarande personvagnar, lok- och vagnanskaffningar. Dock byttes ju såväl F-vagnar (oklart vilket år) som lok med KBJ, så kanske tog man i litet för mycket...

Till sist kan tilläggas att det bara är en av boggievagnarna 1 och 2 som byggs om 1924 och den andra först 1929. Bilden är tagen efter 1926, då vagnarna får tryckluft. Tyvärr är det förmodligen tredjeklassänden som syns på vagnen. Om det istället hade varit den andra hade det också gått att identifiera om bilden var tagen före eller efter 1929 då nedklassningen ju skedde.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum