Linjeomläggningarna Kållered - Anneberg (Järnväg allmänt)

av Sune Nylén @, onsdag, mars 13, 2019, 14:21 (250 dagar sedan) @ LasseE

Sid. 110 111 i 1931 års minnesskrift förtäljer en del om linjeomläggningarna Kållered Lindome och Lindome Anneberg. Det tog 7 år att lägga banken över Sagsjön. Visserligen var vattendjupet bara 3 m men dylagret mäktigt, 20m. Därav den långa tiden. Banan
gick tidigare på västra stranden av sjön. På 70 talet gjorde jag delvis en rekognoseringstur längs gamla banan. Längs Sagsjön var det lätt.Den gick strax till vänster om gamla vägen och spår av gamla banken fanns kvar. Risken betraktades dock som stor att det skulle bli sättningar ut mot sjön , och då man planerade dubbelspår till Kungsbacka, beslöt man att dra detta rätt över sjön. Man började 1920 och 1927 öppnades nya linjen. Sträckan Lindome Anneberg hade gått rakt över ängarna mot Anneberg. Nu lade man banan
med en sväng åt vänster, följande landsvägen. Den kom då in i ett något västligare läge,vilket gjorde att stationshuset i Anneberg kom i en något egendomlig position. Några spår av banan förefanns inte,men när jag vid tillfälle gjorde en promenad ner till Lindomeån, träffade jag på stenfundamentet till gamla bron.Förmodligen finns det ännu att beskåda. Att förövrigt något lok sjunkit finner jag högst osannolik. Möjligen har någon vagn hamnat i sjön vid bankläggningen. Sannolikt är väl att loket skjutit vagnarna framför sig vid arbetstillfällena. Hisings Kärra som ovan, borde väl kanske skriva, -Som van - :-) Sune


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum