Försvunnet lok (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, torsdag, mars 14, 2019, 15:46 (252 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Liknande vid TGOJ där SJ av misstag byggde om ett antal Gs-vagnar till Lkp-vagnar

Hur var egentligen vagnsamtrafiksavtalet SJ/TGOJ efter koordinationen 1953? Vad jag kan förstå upphörde då vagnbokföringen vid övergångsstationerna mellan de två. TGOJ skulle bidra med X %
av landets samlade allmänna godsvagnspark (Malmvagnarna låg givetvis utanför systemet). Det fysiska vagninnehavet lär med tiden ha ersatts av ett penningbelopp.

Avtalet borde innehålla regler för dels daglig vagndisposition, dels tekniska förändringar på vagnarna. För NBJ-trafiken gällde alltjämt Svenskt Vagnsamtrafiksavtal, enligt uppgift sista bana med detta.

Gs (f d Ge) blev jag minns ingen särskilt attraktiv vagn för kunder med sluten-vagn-gods. De
föredrog den större Gbs.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum