Det sjunkna loket i Huddinge (Järnväg allmänt)

av Morshyttan @, horndal, torsdag, mars 14, 2019, 16:50 (449 dagar sedan) @ Alex
Redigerad av Morshyttan, torsdag, mars 14, 2019, 16:58

En annan klassiker är det sjunkna eller försvunna loket i Huddinge. Även det ett känt sumphål på den tiden det begav sig. Har diskuterats flera gånger i olika forum men inga konkreta bevis har lagts på bordet. I den tidigare tråden nedan berördes inte detta lok.

Ja det är ett av de andra fall jag studerat och den finns i två varianter;

1: Ett ras under byggandet av västra stambanan.

Vid Tullingesjön knappa 800 meter väst om Huddinge station visade det sig djupet till fast mark vara 17 meter under grundvattennivån och stora mängder fyllning kördes ner i den blivande banvallen men likväl sjönk banan.
Vid denna tid hade man inte resurserna med stödbankar etc. utan man fick fylla tills det bar, så fyllnadsmassorna pressades långt ut i sjöbotten.
Då mn insåg det resultatlösa togs pålning till hjälp och det kan ha varit en del av mytbildningen.
Hursom haver skulle i det scenariot ett helt tågset alt. ett lokomotiv inkl. spår glidit ner i banvallen och "försvunnit".
Något förlorat lokomotiv verkar inte ha inrapporterats vid denna tid så det verkar inte rimligt, så många lokomotiv fanns knappast i landet vid denna tid.
Däremot pålningen kan vara en ledtråd för enligt en uppgift användes en ånghammare för pålningsarbetet och rimligtvis så bör det ha stått en ångpanna eller annan stationär källa på platsen.
En möjlig förklaring således att pannan tagits av den kanske inte allt för tekniska omgivningen för ett avskalat lokomotiv.

2. Den svåra tågolyckan 1908 vid Huddinge station.
Där finns ett envist rykte, ja till och med nämnt i "Wikipedia" att ett av lokomotiven varit så skadat att det vräkts ner för banvallen och där låtit få sjunka ner och fyllts över.
Enligt expertis som allas våra vänner Anders Sandgren, Sune Nylen m.fl. så iståndsattes bägge lokomotiven och fortsatte sin tjänst många år efter olyckan så där verkar det inte hålla om ett nersjunket lok heller.
Ser man på fotografier från olyckan https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnv%C3%A4gsolyckan_i_Huddinge_1908#/media/File:T%C...
Så ser man att området ligger i en bergskärning och knappast kan betecknas som träskmark, i alla fall inte av något större djup.
dessutom kvarstod bägge tågseten på banan om än deformerade så det skulle nog varit ett merjobb att vräka någondera av lokomotiven av banvallen än att bogsera bort dem .

Det finns även en sentida uppgift om att man på 1980-talet vid banvallsförstärkningar funnit loket, men gjutit in det i stödmuren :/ , men några fakta om detta har jag inte kunnat få fram trots att det rör sig om en rätt modern händelse.

Så tyvärr är även min ringa åsikt i fallet att något lokomotiv inte står att finna under banvallen, trots alla uppgifter i lokala medier mm, men vem vet ...... :-) ;-) :-D .

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum