SL's regionala organisation (Järnväg allmänt)

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, mars 15, 2019, 11:32 (448 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson
Redigerad av Anders Sandgren, fredag, mars 15, 2019, 11:52

SL hade under en tid en regional politisk organisation. Från början (mitten av 1980-talet om jag minns rätt) i form av fem bussditriktsstyrelser (centrala, norra (nordost), västra (nordväst), södra (sydost) och östra (söder och sydväst). De hanterade enbart busstrafiken på delegation från SL Buss VD (SL och dess dotterbolag lydde under aktiebolagslagen) varför VD kunde köra över styrelserna vilket hände någon gång när dessa obstruerade.
Senare ändrades det till tre regionstyrelser, norra, södra och centrala. Centrala innefattade Stockholm, Lidingö, Ekerö, Solna och Sundbyberg. Norra allt norr därom och Södra allt söder därom. Orsaken var framförallt att bussddriften försvann och lades ut på entrprenad varför hela SL buss försvann varunder distriktsstyrelserna legat. Regionerna låg under huvudstyrelsen på delegation av VD.
Dessa tre styrelser handhade även spårtrafik inom sitt område utom T-bana och pendeltåg som låg på huvudstyrelsen. Centrala regionstyrelsen hade alltså även Lidingöbanan och 12'an samt var engagerade i planeringen av Djurgårdslinjen och tvärbanan även om de stora besluten även där togs av huvudstyrelsen. Roslagsbanan torde legat under Norra men större beslut som ny vagnpark handhades av huvudstyrelsen. Samma sak med Saltsjöbanan som låg under Södra styrelsen.
Dessa understyrelser hade också ansvar för kontakter med berörda kommuner och fick även hantera synpunkter från allänheten.
Resp. regionstyrelse hade även en motsvarande förvaltning, dvs trafikförvaltningen hade delats upp i regionala delar.
Vissa partier var pådrivande i en ökad decentralisering av organisationen, andra var mindre intresserade av detta. I mycket kan man nog 'beskylla' Knut Nilsson(c) för den regionala organisationens uppkomst och när han ej längre fanns kvar inom landstinget togs de så småningom bort.
Allt detta togs vad jag vet senare bort och idag är nog verksamheten mer centraliserad och SL ersatt av en trafikförvaltning med ett 20-tal personer.

Styrelserna hade att besluta om trafikutbud (linjenät, turtäthet mm) men utbudsplanerna togs ofta med minimal diskussion. Ibland fanns det olika uppfattningar som t.ex ett val mellan dagtrafik Karlaplan-Kaknästoret (dåv linje 68) och återgång till kvällstrafik till midnatt (en period började nattrafiken kl 23).
Däremot kunde det bli långa diskussioner om hållplatslägen bl.a när man ville reducera antalet hållplatser på de blivande stomlinjerna för att få upp medelhastigheterna.
Styrelserna var även remissinstanser för olika förslag som när arkitektförslag om att ta bort de flesta busshållplatserna vid Odenplan (flyttas till gatorna runtomkring) för att få ett levande torg behandlades.

Men dessa regioner hade ju inget med de regioner som skapas i en tro att det skall bli lättare att besluta om frågor över länsgränserna. Eller vad det är som ligger bakom.
Skall man vara elak så skapades SL-regionerna för att minska avståndet mellan medborgare och politiker medan de nya regionerna ibland verkar ha motsatt avsikt.

Vad gäller företagsnamn så förekommer det ju men det är egentligen åtm enl dåtida regler undantag. Obs! i Haninge heter numera Port 73 och sålunda har hållplatsen (slutstation) bytt namn. Det blev i samband med Byängsgränd en diskussion om vilka avsteg man kan göra och egentligen var det inte namnbytet som jag irriterade mig på utan hur beslutet drevs igenom. Styrelsen beslöt nämligen med en rösts övervikt att avslå förslaget om mamnbyte men en person övertalades efter mötet att byta åsikt. Men det togs inte upp till nytt beslut utan istället ändrades protokollet...

Jag har dock för mig att det var Enskede racketcenter från början och det är Enskede rackethall idag, men jag kan minnas fel och jag tror inte jag har kvar styrelseprotokollet. Detta hände ca 1990 så det är ett tag sedan. Ägareförhållanden mm för rackethallen var aldrig uppe vid beslut men någon i hallverksamheten inblandad hade känningar med ledande politiker och fick namnet ändrat. Gatan där bl.a Postnord håller till heter alltjämt Byängsgränd.
När Tage D' busschaufför på linje 144 tänkte att va fan körde han dock inte förbi där. Linje 144 gick rakt fram över Årstafältet på den numera borttagna delen av Huddingevägen (försvann när Södra länken öppnade) fram till början av 1980-talet. Möjligen gick enstaka rusningsturer via industriområdet.

För övrigt lär trafiken i Skåne någon gång döpt en hållplats som låg mellan två gårdar till namnet på den äldre (men mindre) varför innehavaren av den större och yngre gården protesterade. Hålplatsen döptes om till "Grannsämjan" och kan nog heta så ännu.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum