OT SS Mustangernas på tänkta framtid. Omkorging/korgförstärk (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Anders Sandgren @, Bredäng, onsdag, april 17, 2019, 10:39 (689 dagar sedan) @ Leif B

De A11/A12 som var i bättre skick fick sina korgar förstärkta vilket troligen skedde innan A29 var levererade och de användbara A11/A12 som ev frigjordes från sydvästra nätet dög nog för linje 15. Omställningen till T-bana hade frigjort en hel del vagnar vid denna tid. Flera A12 blev även dragvagnar, bl.a 329, 335 & 342 då det behövdes kraftigare dragvagnar för Mustangtågen istället för de äldre 2-axliga servicefordonen.
Att man lade ner 15 berodde nog inte bara på ett upprustningsbehov, det hade krävts en del ombyggnationer i samband med att Uppsalavägen byggdes om och linjerna 15 & 3 då var ivägen. Troligen hade 15 lagts ner något tidigare om inte det varit för fotbolls-VM 1958.
Då huvudverkstaden dessutom var flyttad till Hammarby så behövdes inte spåren för verkstadstransporter heller.
Och så är ju administrativa gränser såsom kommungränser och länsgränser för de sanna byråkraterna betydligt mer svårgenomträngda än murar. Att Stockholms stad drev spårvägstrafik i Solna & Sundbyberg så länge borde ju nästan varit omöjligt.
Glöm inte bort att Stockholm vi denna tid inte ingick i Stockholms län utan var kopplat till överståthållarämbetet.


Hela tråden:

 

powered by my little forum