OT SS Mustangernas på tänkta framtid. Omkorging/korgförstärk (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Överkörmästaren @, onsdag, april 17, 2019, 12:47 (691 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Och så är ju administrativa gränser såsom kommungränser och länsgränser för de sanna byråkraterna betydligt mer svårgenomträngda än murar. Att Stockholms stad drev spårvägstrafik i Solna & Sundbyberg så länge borde ju nästan varit omöjligt.
Glöm inte bort att Stockholm vi denna tid inte ingick i Stockholms län utan var kopplat till överståthållarämbetet.

Det har väl ingen större betydelse - de statliga intressena tycks ha spelat en mycket ringa roll i förhållande till stockholmspolitikernas vilja i allt väsentligt. Vet inte varför men tror att det mycket var en fråga om personkemin och rangordningen i partileden.

För övrigt gick ju redan den första hästspårvägslinjen över stadsgränsen och in i Solna, om än på mark som ägdes av Stockholms stad.


Hela tråden:

 

powered by my little forum