OT SS Mustangernas på tänkta framtid. Hästspårvagn t Solna (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Leif B @, söndag, april 21, 2019, 11:23 (676 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Och så är ju administrativa gränser såsom kommungränser och länsgränser för de sanna byråkraterna betydligt mer svårgenomträngda än murar. Att Stockholms stad drev spårvägstrafik i Solna & Sundbyberg så länge borde ju nästan varit omöjligt.
Glöm inte bort att Stockholm vi denna tid inte ingick i Stockholms län utan var kopplat till överståthållarämbetet.


Det har väl ingen större betydelse - de statliga intressena tycks ha spelat en mycket ringa roll i förhållande till stockholmspolitikernas vilja i allt väsentligt. Vet inte varför men tror att det mycket var en fråga om personkemin och rangordningen i partileden.

För övrigt gick ju redan den första hästspårvägslinjen över stadsgränsen och in i Solna, om än på mark som ägdes av Stockholms stad.

Fast det är en väsentlig skillnad att hästspårvägen var ett privat företag. Det är en annan sak med en kommunal verksamhet i grannkommunen.


Hela tråden:

 

powered by my little forum