Nyheter längs Eddavägslinjen (Bana)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, onsdag, april 24, 2019, 23:58 (555 dagar sedan) @ Peter Bolin

- - ->
Rätta mig gärna om något är fel.

Först vill jag säga: ett jättefint fotoreportage! Men eftersom du ber om "felanmälan", så:

Under ditt första foto skriver du: "- - - även om det [stationshuset i Dj Ösby] inte har använts för järnvägsändamål sedan 1979." Men det stämmer inte.

Jo, det var 1979 som tågexpeditionen med ställarställverket för "Djursholmsbangården" (bangårdsänden mot Altorp och tidigare mot Dj Sveavägen) stängdes/slopades, och tågklareraren flyttade upp i ställverkshuset ("Ösverket") där det sattes upp en manöverapparat för ett nytt litet reläställverk för Djursholmsbangården. Men situationen med tågklareraren i Ösverket varade inte länge.

1984 blev Djursholms Ösby normalt fjärrmanövrerad av fjärrtågklareraren på Stockholm Ö. Ett nytt reläställverk kom att omfatta hela bangården, och dess manöverapparat placerades i stationshuset på "gamla tågx". Stationen och dess återupprättade tågx i stationsuset bemannades vid behov av en lokal tågklarerare, bl.a. när det var enkelspårsdrift på intilliggande dubbelspårssträckor; detta krävdes för att dubbelspårets linjeblockering bara fungerade för körning på vänsterspår, alltså i normal trafikriktning.

Under sommaren 1996 var det totalavstängning mellan Stockholm Ö och Dj Ösby p.g.a. arbetet med linjeomläggningen vid Stocksund. Dj Ösby var då slutstation/utgångsstation för alla tåg norrifrån/norrut, och stationshuset (tillsammans med diverse baracker) användes då som "bas" och rastlokaler för den åkande personalen.

År 2000 byggdes hela bangården i Dj Ösby om till nuvarande utformning, och stationen fick åter ett helt nytt ställverk. Denna gång placerades manöverapparaten inte i stationshuset, utan (antar jag, jag har inte sett den) i någon form av teknikhus, kanske det som syns vid nuvarande spår 1 på din andra bild.

Såvitt jag vet är det alltså sedan 2000 som stationshuset inte har använts för järnvägsändamål.

= = = =

Hållplatserna Auravägen och Slottsvägen kände jag till, men hållplatsen Vägporten var ny för mig. Man lär sig hela tiden.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum