Nyheter längs Eddavägslinjen. Framnäsviken (Bana)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, april 29, 2019, 20:19 (550 dagar sedan) @ Leif B

[image]
När det gäller bilden ovan som visar utfarten från Framnäsviken norrut behöver jag hjälp av forumet att reda ut vad som fanns kvar där vid mitt första besök i maj 1968. Jag har läst mig till att det fanns ett förbigångsspår/rundgångsspår där, men frågan är om hamnspåret verkligen fanns kvar i maj 1968. Det kanske bara var någon mindre rest. Hur som helst gick förbigångsspåret ned i en svacka som numera är utfylld. Det där spåret gjorde djupt intryck på mig som fyraåring. :-)

Om jag inte är helt fel ute revs förbigångsspåret/rundgångsspåret upp 1969 eller 1970. Kan det stämma?

Jag har kontakt med Björn Alnebo om hans bilder från Eddavägslinjen. Vi ska försöka visa dem på något sätt. Jag ska även leta upp de bilder min mor och jag tog på 1970-talet.

/Peter Bolin


Gunnar Ekeving skriver att antagligen togs växlarna bort 1962 samtidigt med huvudsignalerna.

Jag har tittat i en av mig tidigare gjord sammanställning av gamla tidtabellsböcker del A för SRJ och Roslagsbanan, från 1924 till 1972. Datumen nedan avser utgåve- eller ändringstrycksdatum. Många gånger kan en faktisk ändring ha skett tidigare. Det som står inom hakparentes är mina egna funderingar.

* 1924-09-01. Djursholms Framnäsviken (Fk) är station. Det finns infartsssignaler som är semaforer. 'En vinge' visas till spar 1 från Dj Sveavägen (Sg) och till spår 2 från Svalnäs (Sl). 'Två vingar' visas till det andra spåret, i båda riktningarna. [För att det ska ha fungerat med semaforer måste det rimligen ha funnits en 'stationsföreståndare' (= tågklarerare) som tjänstgjorde i Fk för alla tåg.]

* 1929-05-15. Infartssignalerna i Fk har bytts till huvudljussignaler. De visar 'en grön' från Sg till spar 1, och 'en grön' från Sl till spår 2. Stationen anges som planenligt ständigt obevakad. [Det ligger nära till hands att tro att denna förändring skedde redan 1925, samtidigt som även Sg fick "automatisk signalering", se Ekevings webbsida. De tågspårsskiljande växlarna i Fk är nu sannolikt fjäderväxlar som kan köras upp, som i Sg.]

* (Enligt Järnvägsdata läggs (Eddavägen, Eg)--Svalnäs ned i januari 1934.)

* 1947-09-09. Infartssignalerna i Fk visar 'en grön' till spår 1 både från Sg och från Eg. [Troligen, men inte helt säkert, finns spår 2 ändå kvar.]

* 1954-06-10. De flesta driftplatser vid SRJ (nu: trafikplatser) får ändrade signaturer. Bl.a. ändras
Djursholms Sveavägen från Sg till Djs
Djursholms Framnäsviken från Fk till Djf
Eddavägen från Eg till Evg.

* 1959-05-01. Djf är nedklassad från station till (håll- och) lastplats. De före detta infartssignalerna är kvar som huvudsignal vid lastplats. [Det ligger nära till hands att spår 2 (rundgångsspåret) har tagits bort, någon gång mellan 1954 och 1959, och att det som finns kvar av växlar i tågspåret är bara den som ansluter det sidospår som går till hamnen.]

* 1962-05-27. Djf nedklassas till hållplats. Huvudsignalerna är slopade. [Nu måste också växeln till hamnspåret ha tagits bort. Det betyder ju dock inte att rester av hamnspåret inte kan ha legat kvar ett bra tag.]
/up

En annan fråga, har det förekommit tågmöten i Framnäsviken? Spåret byggdes ju och användes som rundgångsspår, efter förlängningen till (gamla) Eddavägen och sedan Svalnäs, så gjorde man rundgång genom att lämna släpet/en i Framnäsvägen och fortsätta med bara motorvagn. På återvägen gjorde man klart rundgången och tog med släppte mot Stockholm. Men frågan är alltså om det under någon period förekommit tågmöten i Framnäsviken eller med andra ord, körde man någonsin tätare än halvtimmestrafik på Eddavägslinjen?

För att reda ut det måste man nog konsultera gamla tidtabeller, och helst tjänstetidtabeller. SRJmf har, såvitt jag vet, "alla" i sitt arkiv.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum