Längs Eddavägslinjen. Framnäsviken. Nej (Bana)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, april 30, 2019, 16:47 (550 dagar sedan) @ Peter Bolin

- - - mina egna minnesbilder från 1968. Någon växel vid den norra utfarten mot Eddavägen såg jag inte, men däremot såg jag växeln vid den södra infarten. Frågan är om den växeln var spärrad 1968 eller om det fortfarande gick att lägga tågväg till hamnen.

Nej, här måste dina minnen spela dig ett spratt. Den nedklassning i tidtabellsboken del A av Dj Framnäsviken från (håll- och) lastplats till bara hållplats som skedde 1962, den måste ha inneburit att alla växlar i (det genomgående) tågspåret hade tagits bort. Det var just det som kännetecknade termen 'hållplats': en plats på linjen utan någon växel (och så är det fortfarande i dagens trafikregler).

Däremot kan kanske "isolerade spårrester" av hamnspåret ha funnits kvar 1968, utan kontakt med tågspåret.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum