Längs Eddavägslinjen. Framnäsviken. Nej (Bana)

av Peter Bolin, tisdag, april 30, 2019, 18:19 (550 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

- - - mina egna minnesbilder från 1968. Någon växel vid den norra utfarten mot Eddavägen såg jag inte, men däremot såg jag växeln vid den södra infarten. Frågan är om den växeln var spärrad 1968 eller om det fortfarande gick att lägga tågväg till hamnen.


Nej, här måste dina minnen spela dig ett spratt. Den nedklassning i tidtabellsboken del A av Dj Framnäsviken från (håll- och) lastplats till bara hållplats som skedde 1962, den måste ha inneburit att alla växlar i (det genomgående) tågspåret hade tagits bort. Det var just det som kännetecknade termen 'hållplats': en plats på linjen utan någon växel (och så är det fortfarande i dagens trafikregler).

Däremot kan kanske "isolerade spårrester" av hamnspåret ha funnits kvar 1968, utan kontakt med tågspåret.
/up

Jag uppfattade det som att växeln fanns kvar i maj 1968, men det var säkert så att både växeltungan och hjärtstycket var borttagna och att förbindelsen därmed var bruten. Hamnspåret låg kvar en bit ner mot hamnen, men om det var något kvar av det i själva hamnen vet jag inte. Det fanns under alla omständigheter ett 30-tal meter kvar av det i svackan. Jag minns att jag var fascinerad av vart det där spåret kunde tänkas ta vägen.

Rundgångsspåret var borta, för det var bara ett enda spår utöver huvudlinjen mot Eddavägen som min mor och jag passerade när vi gick ner i svackan och korsade hamnspåret för att sedan gå uppför trappan till Skandiavägen. Återresan minns jag ingenting av, utan det är bara ditresan som har fastnat i minnet.

På en av Björn Alnebos bilder ser man hållplatsområdet vid Framnäsviken i riktning mot hamnspårets växel, men den bilden är tyvärr tagen något senare när de sista resterna av hamnspåret hade tagits bort. Jag ska få låna hans negativ, så det blir mer bilder från Eddavägslinjen vad det lider.

/Peter Bolin


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum