Vilket år är guiden utgiven? (Historiskt material)

av Humbla, fredag, maj 17, 2019, 18:29 (383 dagar sedan)

Jag har gjort utdrag från reseguide ”En bok om Stockholm” med fokus på järnvägshistoria. Vilket år är den utgiven?? Gissa och fundera på texten.

Vasagatan
Söderut domineras gatans västra sida av centralstationen. Icke heller i huvudstaden saknas den lilla grönskande järnvägspark som gör ett så fridsamt intryck vid svenska järnvägsstationer. I Stockholm ligger den litet på sidan om stationen mellan denna och Tegelbacken, och storstadsresenären finner oftast varken tid eller anledning att besöka den. I parken är en staty rest över den store järnvägsbyggaren Nils Ericson. Statyn är modellerad av J, Börjeson och restes 1893.
Stockholms centralstation har i likhet med stadens hela bangårdsfråga under årens lopp varit föremål för en lång rad av utredningar. Efter en genomgripande ombyggnad 19xx – xx är den nu en praktisk och fullt modern storstation.
Den monomentala vänthallen är så inbjudande att den till och med tas i anspråk av dem som inte ämna företaga ens den allra kortaste resa. I september månad har ”Barnens dag” de sista åren här arrangerat en till trängsel besökt jättebal.
Från hallen kommer man direkt in till S. J:s resebyrå som lämnar upplysningar, ordnar resor och säljer biljetter till platser såväl inom Sverige som i utlandet. Vidare finns inom hallen restauranger, post och växelkontor, telefon och telegraf, tidningskiosker och butiker av olika slag. Här kan man köpa en avskedsbukett, frukt, konfekt eller rökverk, allt efter behag, ja man kan till och med i sista stund förse sig med en bortglömd resmössa eller annan ekiperingsartikel.

Svenska järnvägen
De svenska järnvägarna äro dels stadsbanor, dels privatbanor. Detta blandade järnvägssystem – med huvudbanor drivna av staten och lokalbanenät beroende av den enskiljda lokala företagsamheten – saknar full motsvarighet i andra länder. Sammanlagda banlängden utgjorde vid 19xx års början för S.J. 6 240 km och vid de över 100 enskiljda järnvägsföretagen 10 031 km, därav 4 000 smalspåriga. Med denna banlängd är vårt land det i förhållande till folkmängden med järnvägar rikligt utrustade i Europa: 26 km järnväg per 10 000 invånare. De svenska järnvägarnas höga standard är även från internationell synpunkt erkänd: vagnpark, säkerhetsanordningar och stationer såväl större som mindre ha namn om sig att stå på höjden av nutida utveckling.

Järnvägsmuseet
Järnvägsmuseet, Klarabergsgatan 70, uppg. B 2 tr. Utställning av fotografier, modeller och föremål av järnvägstekniskt intresse. Sönd. 13 – 15 (vard. 9 – 17, juni – sept, 9 – 15 endast efter tillsägelse per tel. ”Järnvägen 303”). Fritt. Järnvägsmuseet ger en överskådlig bild av järnvägsväsendets utveckling från första järnvägen som öppnades 1825 för trafik mellan Stockton och Darlington i England, till den elektrifierade stadsbanelinjen Stockholm – Göteborg 100 år senare. Där finnes en modell av det första i Sverige byggda lokomotivet, ”Förstlingen”, som togs i bruk 1848, samt av stadsbanornas första lokomotiv ”Västergötland” som byggdes i England 1856 och tjänstgjorde ända till 1906. Modeller av personvagnar från 1850-talet vittna om den oerhörda skillnaden mellan dåtida och nutida resekomfort. Av moderna lokomotiv, vagnar och ångfärjor finnes minutiöst utförda modeller. Brobyggnadskonstens samt signal – och växelanordningarnas utveckling åskådliggöres genom ett rikhaltigt material och flera av lokomotiv och signalmodellerna kunna sättas i gång. Museet äger en unik samling svenska järnvägsbiljetter samt en omfattandefotografisamling från hela Sverige. Världens nordligaste elektriska järnväg, Riksgränsbanan exemplifieras genom ett litet elektriskt tåg, som ilar genom fjällandskapet vid Abisko.

Tunnel
Stockholms enda tunnel, leder från David bagares gata vid Birgerjarlsgatan under Brunkebergsåsen till Tunnelgatan nära Sveavägen, endast gångtrafik. Vard. 7 – 23, sönd. 8 - 22


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum