Tastatur från LME, okänt användningsområde (Historiskt material)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, maj 22, 2019, 19:09 (282 dagar sedan) @ Stefan Skoglund
Redigerad av Gunnar Ekeving, onsdag, maj 22, 2019, 19:14

Denna tastatur har förmodligen använts vid en "fjärrinslagningsplats"; en perifer station som kunde mata in tågnummer för tåg som närmade sig Stockholm C. Fjärrinslagningsplatser var t ex Sundbyberg och Tureberg (Sollentuna). Signalingenjör Lejdström utarbetade 1964 en beskrivning av tågnummersystemet.

Av Lejdströms beskrivning framgår att det vid Stockholm C fanns mer omfångsrika tastaturer där operatören kunde adressera alla de tresiffriga tågnummerfälten:
[image]
På bilden ovan försöker man alltså mata in tågnummer 128 i fält 040.

Fjärrinslagningsplatserna kunde däremot endast peka ut ensiffriga adresser. Mer behövdes inte eftersom det normalt var tillräckligt att ange om tåget närmade sig Stockholm C på uppspår eller nedspår. Tågnumren hamnade så småningom automatiskt i rätt tågnummerfält i Stockholm C spårplan. Tastaturen på Emelies bilder stämmer väl överens med Lejdströms beskrivning av fjärrinslagningstastatur - det finns en nummerindikator (trasig?) för den ensiffriga adressen och fem indikatorer för det maximalt femställiga tågnumret. De tio sifferknapparna som Lejdström beskriver finns också, liksom två lampor. Däremot nämner Lejdström totalt fyra ytterligare knappar, och ingen av dem heter In, Ur eller A. Men Emelies tastatur är förmodligen en något ändrad senare version, där knapparna fått mer lättbegriplig märkning.

Hela reläställverksanläggningen för Stockholm C beskrivs här.

När det elektroniska CTC-systemet (fjärrblockering) togs i bruk försvann väl antagligen de flesta fjärrinslagningstastaturerna, eftersom det fanns gränssnitt för automatisk överföring av tågnummer mellan fjärrblockeringens elektroniska och lokalställverkets reläbaserade tågnummersystem.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum