Rundspår! (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, maj 22, 2019, 23:45 (801 dagar sedan) @ John T

Och just så - då hamnar vi återigen i läget att sakna fotobevis för två växlar. Eller kan någon hitta någon sådan bild, eller annat belägg?

Utdrag ur SRJ tidtabellsbok del A, allmänna bestämmelser, gällande fr o m den 10 juni 1954:

[image]

Formuleringen "rundspårets växlar" tyder på att det fanns ett rundgångsspår med två växlar.

Jag var själv ofta vid Engelbrektsplan i slutet av 1950-talet, men gjorde inga närmare studier av växlarna. Dock upplevde jag att man ofta körde motorvagnar en bit upp för backen och sedan tillbaka, ungefär som vid rundgång. Men eftersom jag bara var 7 - 8 år och inte hade trängt djupare in i järnvägstrafikens detaljer kan jag inte med säkerhet säga att det var rundgång som gjordes; kanske var det istället en pendelvagn som kopplades till. Ibland drog man upp ett helt tågsätt en bit i riktning mot Karlavägen, och backade sedan ner mot Engelbrektsplan. Kanske för att inför eftermiddagens högtrafik koppla till ytterligare vagnar???


Hela tråden:

 

powered by my little forum