The Flying Scotsman (Järnväg allmänt)

av Sune Nylén @, lördag, maj 25, 2019, 08:43 (197 dagar sedan) @ BD

För många år sedan - kanske på sjuttiotalet, fanns det i TÅG ett resonemang i någon eller några artikar, om hur man skulle beräkna sth hos ånglok. Vill minnas det då framhölls att man beräknade hastigheten i meter/ sekunden. på vissa fram och återgående delar i maskineriet, enligt vissa tyska tabeller, och efter detta värde, som inte fick överstigas, fastställde man denna .Därav det knepiga måttet 127,5 km/ tim. För B lok angavs 105 om jag inte missminner mig. Den hastigheten angavs i varje fall i katalogen från Baltiska utställningen i Malmö 1914. BJ H3s sades det i någon artikel vara svår att få upp i högre än 100 pga.trånga utloppskanaler. Nu var ju sth på BJ efter 1931 100, så det räckte ju i och för sig till. Annars borde den ju med den drivhjulsdiametern gått i 140:-)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum