Sth för fordon resp bana m.m. (Järnväg allmänt)

av Christer Brimalm @, lördag, maj 25, 2019, 11:47 (372 dagar sedan) @ Krister P

För tydlighetens skull är det bra att skilja på 1) Vilken högsta hastighet ett fordon är konstruerat för, efter vissa beräkningsnormer. 2) Vilken största tillåtna hastighet (sth) för fordonet som den aktuella järnvägsförvaltningen har bestämt. 3) Högsta tillåtna hastigheten (sth) för en viss bana som fordonet framförs på. (Det lägsta av de båda senare är förstås det som gäller i ett konkret fall.)

På SJ gällde 90 km/t som banornas högsta sth under ånglokstiden. Även om F-loken var konstruerade för högre hastighet (och de fick ju sedan gå i upp till 110 i Danmark)så var 90 km/t max tillåtna Stockholm-Malmö. Så hade man inga vattentråg som i Storbritannien och ganska täta stationsuppehåll. Snälltågen Stockholm-Malmö bytte lok i Mjölby och Alvesta, och man tog t ex vatten i Nyköping mellan Stockholm och Mjölby. Sådant bör man tänka på när man jämför restider 1928.

I Storbritannien var 90 mph (145 km/t) under ånglokstiden en gräns för banans sth som motsvarade de 90 km/t på SJ. Däremot hade man i Storbritannien i regel ingen fastställd sth för någon viss ånglokstyp. Det var bara banans sth som var övre gräns, i övrigt var det tidtabellen och personalens omdöme och erfarenhet som bestämde hur fort man kunde köra. Därvid hölls hårt på att man inte körde för fort där det var nedsättningar, t ex genom stationer eller snäva kurvor, men "på fria linjen" sågs det genom fingrarna med om det ibland gick litet för fort. Det samma var väl f.ö. i alla fall i viss mån fallet på SJ med de 90 kilometerna förr i tiden?

I vilket fall är det intressant att jämföra vårt "paradlok" F 1200 med Flying Scotsman. Det sistnämnda är förstås överlägset i alla avseenden, men är ju konstruerat och byggt ett decennium senare och kunde också dra nytta av de mer gediget byggda brittiska banorna som tillät högre axellaster (man kunde lägga mer vikt på drivhjulen på loket).


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum