Rundgångsspår? Olika rundgångsspår och stoppbockar. (Järnväg allmänt)

av Leif B @, söndag, maj 26, 2019, 18:19 (797 dagar sedan) @ Stefan Olsson
Redigerad av Leif B, söndag, maj 26, 2019, 18:32

Någon som känner sig hugad kanske kan skapa en tidslinje för alla dessa olika varianter. Sen borde ju det finnas dokumenterat i SRJ/VoV-arkiven på Riksarkivet och i Gatukontorets arkiv. Man brukar inte få flytta spår och i detta fall även elledningar utan olika myndigheters gillande.

Jag tror inte att det är så komplicerat i det stora hela, även om några detaljer (årtal) kanske är svårare att reda ut. Först måste man skilja på två distinkta perioder: 1893-1924 och 1929-60. Under båda perioderna fanns rundgångsspåret en bra bit upp i backen

På hemsidan fordonsradio finns en intressant skildring av den första perioden under rubriken "Engelbrektsplan" och tre intressanta bilder, varav två från första perioden och en från andra.

Denna bild är från 1898 men jag gissar att rundgångsspåret byggdes redan 1893. Av bilden framgår att dubbelspåret/rundgångsspåret låg utanför Engelbrektsgatan 5 och 7, men man ser inte hur långt det sträckte sig söderut och norrut.
http://fordonsradio.se/wp-content/uploads/2018/05/Motorvagn-1895-Engelbrektsplan.jpg

På denna bild som är något senare syns hur spåret slutade mitt i gatan utan stoppbock. På bilden syns inget rundgångsspår men däremot två kraftiga, eleganta stolpar framför Engelbrektsgatan 5 och 7 som jag tror bar upp kontaktledningen på rundgångsspår (troligen linspann för båda spåren). I så fall finns södra växeln under motorvagnen:
http://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=32080#p32087

Men spåret ut på Engelbrektsplan då? Enligt Roslagsbanan 100 år: "I samband med att SRJ byggde kvarteret Sperlingen fick man tillfälligt tillstånd att dra ut spåret en bit på själva [Englebrekts]plan. Det lilla stickspåret vid Engelbrektsgatans slut var avsett för paketvagnen.

På denna bild står ändå ett helt trevagnståg på stickspåret och man kan lätt föreställa sig att Staden tyckte att Djursholmsbanans "spårvagnar" hade vuxit lite väl otympliga och störande för (gatu)trafiken! Det syns dock inga passagerare och det är inte otroligt att SRJ backat ner ett tåg med sina nyaste Djursholmsvagnar framför sitt nybyggda stationshus för att ta en bild:
http://fordonsradio.se/wp-content/uploads/2018/05/Engelbrektsplan-nedre.jpg

I varje fall kan förstå att tågen var i vägen när de gjorde rundgång här:
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBEB03317


Det var en ständig strid mellan Staden och SRJ om "tåget i gatan". SRJ ville dels komma närmare Stureplan, dels slipa rundgång och efterföljande nedbackning av tågen i lutning mot Engelbrektsplan vilket då och då orsakade olyckor. SRJ presenterade flera förslag till bättre ändhållplatser, bl a ett med rundgångsspår i kanten på Humlegården avslutat med skjutbord inne i parken nere vid Engelbrektsplan och en elegant väntpaviljong. Staden sa dock alltid nej.

1924 nekade Staden fortsatt trafik men Djursholmstågen fick "tills vidare" vända vid Runebergsplan (korsningen med Karlavägen). Staden rev upp spåret söder om Runebergsplan 1925 byggde istället normalspårigt dubbelspår för spårvagnslinje 5 i Engelbrektsgatan till Runebergsplan och sedan i Karlavägen - Uggleviksgatan till "Östra stationen" med vändslinga i Valhallavägen.

Först 1929 lyckades SRJ med understöd av Väg o Vatten, Kungl Maj:t m fl statliga instanser får förnyad koncession för att köra till nedre Engelbrektsgatan. Det nya spåret lades istället på eget utrymme i kanten på Humlegården med rundgångsspåret i kanten mot parken, som Mikael hittat på kartan från 1930.


Den här bilden från 50-talet visar från vänster: vagnsätt, motorvagn som går runt vagnsättet, parkerade bilar, bil på söderut, spårvagn på väg norrut och lastbil som troligen lastar/lossar:
http://fordonsradio.se/wp-content/uploads/2018/05/2190-404.jpg

Det nys spåret slutade i en stoppbock i trottoaren:
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBEB03395
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAFF01026

Till sist en lurig bild, som i varje fall inte är tagen strax ären 1926-28. Jag tycker mig ana ett par vita streck som skulle kunna vara spårvagnskontaktledning upp mot Engelbrektsgatan, så jag tror att den är tagen strax efter 1929 när tågen kommit tillbaka. Ska vi gissa att något skenande tåg sedan fällde den eleganta stolpen ut på Engelbrektsplan och att SRJ då fick gjuta den kraftiga stoppbocken på närmast föregående bilder:
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KBEB03318


Hela tråden:

 

powered by my little forum