Skyddsvärn ? (Järnväg allmänt)

av Sune Nylén @, lördag, juni 01, 2019, 14:22 (370 dagar sedan) @ Littera JS

Det är ju sittbänkar där. Jag håller före att det har varit skyddrum under kriget.I vardera ändan har det varit en vinklad ingång med stenfyllda timmerkistor tvärs för så att granatsplitter inte har kunnat tränga in, Sådana konstruktioner fanns det gott om i parker och på andra lämpliga ställen. Rummet utgjordes då av stora cementrör som övertäckts av jord. När Hesa Fredrik tjöt så gällde det att springa dit.:-)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum