Lidköping-Håkantorps järnväg, bilden (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, lördag, juni 01, 2019, 18:45 (165 dagar sedan) @ Harald
Redigerad av Ola Ahlström, lördag, juni 01, 2019, 19:02

Samma bild finns i häftet "Smalspåriga järnvägsmiljöer i Västergötland" av Nils Boström och Kent Johansson. Där står det om den:
Personvagnarna är av både LSSJ och Lidköping-Håkantorps järnvägs första uppsättning från åren 1874 och 1877. HLJ ägdes vid denna tid av LSSJ varvid materielen kom att användas genomgående mellan Håkantorp och Stenstorp.

Bilden återfinns även i Jernvägsnytt nr 2 1990 i en artikel skriven av Stig Lundin. Bildtexten här säger;
"Lovene station på HLJ 1899. Tåget innehåller halva HLJ personvagnspark samt två¨av järnvägens s.k. pakckvagnar. Dessutom ingår en s.k. sommarvagn"

Intressant är att Stig anger vagnarna som HLJ vagnar.

En annan intressant uppgift i tidskriften är;
"HLJ hade på motsvarande sätt anskaffat 6 st personvagnar, 4 st bagagevagnar och 38 st godsvaganar från Helsingborgs Mek Verkstad år 1877.
Frågan är om ovanstående skall uppfattas som att "alla" 48 vagnar tillverkades i Helsingborg eller endast de 38 godsvagnarna?

Man kan oxså läsa;
" LSSJ hade 1874 anskaffat 12 st personvagnar ....."
" LSSJ hade 1902 sammanlagt 23 st personvagnar. 17 st, nr 1-18 med undantag av nr 4 som 1899 sålts till KiLJ, var från 1870-talet, utan plattformar och med ingång från sidorna. Nr 1-3, 5-6 var II-klassvagnar, medan nr 7-18 var III-klassvagnar. Några vagnar hade även postkupé. HLJ personvagnar återfanns som nr 1-2 och 7-10, medan nr 3, 5-6 och 11-18 härstammade från LSSJ första uppsättning från Kristinehamn år 1874"

Följande frågor uppstår härmed;

Var tillverkades HLJ sex personvagnar 1874?
LSSJ nr 4 såldes 1899 till KiRJ, vilket nummer fick vagnen där och vilken klass hade vagnen?
HSJ övertogs 1899 av LSSJ (samma år som bilden i första inlägget är daterad, alltså kan det vara såväl HSJ som LSSj vagnar på bilden), är därför LSSJ vagnarna 1-2 samt 7-10 att uppfattas som fd HSJ vagnarna från 1874?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum