Ur A Erikssons annotationsbok 16 - 30 juni 1969 (Järnvägspersonal)

av Lars-Göran Eriksson @, söndag, juni 02, 2019, 20:42 (399 dagar sedan) @ Staffan Eriksson

Säo ätr 1 mars 1968
§ 43:9 ”Godsvagnar med vissa laster”
Kruttåg: tåg, som är upplåtet för explosiv vara av transportklass C men ej för
1) Resande
2) Brandfarlig vätska
3) Annat lätt antändbart gods
4) Lastad eller tom gasvagn
43:10, ”Explosiv vara”
För vagn med styckegods- eller vagnslastsändning av explosiv vara av transportklass C eller med vagnslastsändning av transpotklass B,D eller E gäller:
Vagn med rullager (endast i inhemsk trafik på normalspår).
Tryckluftbromsad endast om detta är nödvändigt för att få tillräcklig bromsvikt.
Dessutom gäller för transportklass B och D:
1) order (S11) till tps,
2) övervakningsman beordras; transportklass C
3) övervakningsmannen skall ha omedelbar tillgång till brandsläckare,
4) närmast före och närmast efter varje vagnsgrupp: minst tre skyddsvagnar
5) i andra tåg än kruttåg: efter vagnar med resande.
6) Transportföreskrifter finns i SJF 621.

Detta är bara en del av bestämmelserna, det finns mera.
Frakthandlingarna skulle läggas i speciellt kuvert till övervakningsmannen, vagnarna skulle var plomberade och vara märkta med ”Explosiv vara” på båda sidorna av vagnen.

Jag har antecknat i min egen bok att jag tjänstgjorde som Krutvårdare 19720309 tåg 9737 Vns-Uå. Normalt var tågen Vns-Uå enbemannade.
Som lokbiträde kunde man också vara övervakningsman, när det gällde styckegodssändningar räckte det med att ta emot kuvertet med frakthandlingar som beordring, vid vagnslastsändningar och när frakthandlingar saknades skulle biträdet i detta fall orderges med S11.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum