Smalspåriga personvagnar: Vetlandabanorna (HvSJ & HvMJ) (Järnväg allmänt)

av Johan O @, måndag, juni 03, 2019, 21:57 (477 dagar sedan) @ Johan O
Redigerad av Johan O, måndag, juni 03, 2019, 22:08

HvMJ
Inför trafikstarten år 1906 har det nystartade bolaget bara anskaffat en personvagn, en för tiden helt modern lanterninvagn levererad av Ljunggrens år 1906 som BCo 500. Vagnen bekostas av Nässjö-Oskarshamns Järnväg som hyr ut den till HvMJ då man har stora förväntningar på trafiken. Vagnens höga nummer beror på att man för att hålla isär de olika banornas vagnparker har separata nummerserier. Man tar i rejält och ger HvMJ nummer som börjar med 500!

[image]
HvMJ invigningståg i Målilla år 1906 med den alldeles nya HvMJ BCo 500 närmast och därefter HvSJ ACo 6 eller 7 och några sommarvagnar.

[image]
Den 17 december 1910 sker ett ras på banan två kilometer öster om Järnforsen. Av personvagnarna blir HvMJ BCo 500 hängande på banvallen, medan HvSJ CD 5 tycks ha landat på hjulen nedanför banvallen, invid Emån. Vid första anblick ser den rätt oskadd ut men vid noggrannare studie av bilden ser man att ena långsidan mer eller mindre tycks ha lossnat från resten av vagnen. Det är därför kanske inte så förvånande att den vid det här laget 25 år gamla vagnen klassas som förstörd och slopas.

Redan vid årsskiftet 1907 utökas personvagnsparken. Man har inte råd med fler nya vagnar, varför man istället köper två begagnade vagnar från Nora- Bergslags Järnväg. De kommer båda från den nyligen breddade Bredsjö-Degerfors Järnväg och i köpet ingår ombyggnad från 802 mm spårvidd till 891 mm på verkstaden i Nora.

Fd BDJ BCo 1 får hos HvMJ nummer 501. Vagnen är en rätt säregen och ålderdomlig boggivagn med sidodörrar. 802 mm-banorna har en betydligt lägre koppelhöjd än 891 mm, varför vagnen förutom omspårning även höjs. Den får därför ett ännu mer egendomligt utseende med sina små hjul och höga mellanlägg mellan ram och boggier. Vagnen har redan vid leveransen ett ganska stort resgodsutrymme, men det är först på 30-talet som den får ett "F" i litterat.

[image]
HvMJ BCo 501 i sitt ursprungliga skick som BDJ BCo 1 i Striberg någon gång under 1890-talet.

[image]
År 1927 får nr 501 nytt tak, vilket verkligen inte förbättrar utseendet på vagnen. Här ses vagnen i Vetlanda år 1933. På finkans dörr verkar det stå ”8” om man förstorar upp bilden vilket i sådana fall innebär att vagnen är HvSJ G 8, levererad år 1899. Notera att 501 försetts med gaveldörr.

Den andra vagnen, fd BDJ BC 3, får nr 510. Vagnen får nya större hjul vid omspårningen men är liksom BCo 501 ålderdomlig med ingång från sidorna. Vid köpet är den en kombinerad andra- och tredjeklassvagn, men i samband med slopningen av HvSJ CD 5 efter olyckan år 1910 flyttas postinredningen över till andraklasskupén i nr 510 och vagnen blir därmed litt CD.

[image]
En bild från postmuseum på nr 510 som CD-vagn år 1928. Vagnen bakom är HvSJ C 4, vilken vi återkommer till senare.

Eftersom banorna har gemensam trafik är det inte alltid helt lätt att skilja på vad som är HvSJ respektive HvMJ. Vi passar därför på att avsluta personvagnskapitlet med två bilder som visar fordon från bägge banorna.

[image]
Båda banornas alla personvagnar på en och samma bild. Längst till vänster ses CD 2, C 4 och BCo 6/7. I det bortesta tågsättet står C 3 och BCo 6/7. På det hitre spåret står i tågsättet BCo 500, CD 510 och A 1. Efter luckan står BCo 501. Eftersom HvMJ 510 har brevlåda är bilden tagen efter år 1910.

[image]
Persontåg på bron över Emån strax öster om Vetlanda, runt år 1910. Boggivagnen är HvMJ BCo 500 och de synliga tvåaxliga vagnarna är HvSJ A 1, C 4 och sist CD 2.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum